Ängel tatuering betydelser

Angel vingar tatueringar:

dessa eleganta tatueringar representerar frihet, skydd, och behovet av att vara nära gud. Ett trasigt eller trasigt par ängelvingar symboliserar en kamp med ens tro.

Tatueringsmotiv för änglar:

ärkeänglarna är ”chefsänglar” som har ett maktsäte i ängelkören. Var och en har ett specifikt ansvar, och det finns 7 som kan identifieras med namn, den mest kända i gruppen heter Mikael. Dessa änglafigurer visar en speciell koppling till ens religion som tatueringsdesigns.

Dödens ängel tatueringsdesigns:

även känd som ”Förstörelsens ängel”, är denna ängel symbolisk för rädsla och död.

Keltiska änglar tatueringsdesigns:

typiskt sett visas som en traditionell ängel som håller det keltiska korset, denna tatueringsdesign symboliserar en stark koppling till den katolska kyrkan och de keltiska rötterna.

Tatueringskonstruktioner för änglar:

även känd som ”babyängel” eller ”kerub”, representerar dessa tatueringskonstruktioner oskuld och romantisk kärlek.

Tatueringskonstruktioner för fallna änglar:

dessa tatueringskonstruktioner föreställer ofta en ängel med en bruten vinge. Lucifer är en av de mest kända fallna ärkeänglarna och han representerar förlusten av paradiset.

Flygande änglar tatueringsmotiv:

dessa svävande änglafigurer är symboler för återfödelse och uppståndelse. De har nära kopplingar till kristendomen och representerar Kristi uppstigning till himlen.

Guardian Angels Tattoo Designs:

dessa ängelfigurer är en speciell sorts änglar som har till uppgift att skydda mänskligheten. Tatueringar av skyddsänglar symboliserar skydd och rättvis vägledning.

Bönande änglar tatueringsmönster:

Ofta visas de med händerna sammanfogade och lätt böjda, och de bönande änglarnas tatueringsmönster symboliserar behovet av att få kontakt med Gud. Enligt biblisk tradition är bön ett sätt för människan att kommunicera med Gud. Bönande änglar symboliserar också vägledning, skydd och gudomligt ingripande.

Dessa andar som fungerar som förmedlare mellan himmel och jord har en lång och speciell historia i många religioner. Långt innan de avbildades som tatueringsmönster var änglar föremål för många konstnärers målningar och skulpturer, som prydde kyrkor, hem och museer över hela världen.

Lämna en kommentar