1007 Ängelnummer

Om du någonsin har märkt att ett nummer dyker upp på varje steg du tar kan du vara säker på att dina skyddsänglar har bestämt sig för att besöka dig.

De här numren kommer bara till de människor som förtjänar gudomlig uppmärksamhet och till de som är andliga nog att lägga märke till deras närvaro.

Angelnumret som vi kommer att prata om i dag är ängelnummer 1007. För att upptäcka dess dolda innebörd, särskilt om det har dykt upp i ditt liv, fortsätt läsa.

Angelnummer 1007 – vad betyder det?

Angelnummer 1007 talar om för dig att du ska vara mer uppmärksam på människorna runt omkring dig och deras känslor.

Det är lätt att säga ”öka din känslomässiga intelligens och du kommer att må bättre”, men för att ha känslomässig intelligens finns det många viktiga punkter, och här vill vi dela med oss av en av de punkter som har hjälpt mig mest i mitt personliga liv.

Jag erkänner att jag ständigt fokuserar på att utveckla min emotionella intelligens, eftersom jag när jag hade ångest och panikattacker insåg att jag hade väldigt lite, och att det hade varit den främsta orsaken till lidande i mitt liv.

Jag går ständigt på kurser och köper böcker som hjälper mig att förbättra min relation till mina känslor, även om jag tyvärr många gånger gjorde det med avsikt att ”inte känna negativa känslor”. Naturligtvis, vem vill känna dem?

Då lärde jag mig att det inte fanns några negativa känslor, att de helt enkelt kändes olika i min kropp: vissa tätare än andra, vissa starkare och mer smärtsamma än andra, men i slutändan var de alla känslor och de hade alla en orsak och ett syfte i mig.

Jag förstod att jag inte kunde känna, (som jag ofta skrev i min dagbok … ”om jag bara inte kände …”) utan det handlade snarare om att acceptera mina känslor för att kunna omvandla dem, för att kunna ersätta dem med andra som gjorde att jag fick kontakt med den jag verkligen är.

Sedan, i denna process att acceptera mina känslor, förlorade jag rusningen att förändra dem eftersom jag insåg att varje känsla gav mig något positivt och att det var bra att känna som om jag kände den om jag utnyttjade den för att gå in i mitt inre och upptäcka mina tankar som genererade Den täta känslan.

Från de ”obehagliga eller täta” känslorna upptäckte jag mina negativa tankar och irrationella föreställningar som jag hade om mig själv och livet, och då började jag se att mina känslor var en möjlighet att lära känna mig mer och transformera mig själv till djupare nivåer.

Under dessa tillfällen då jag övade mig i att förändra mina tankar för att sluta känna vissa känslor, insåg jag att jag var fäst vid själva känslan, och att även om jag redan visste att den byggde på en lögn, så fortsatte jag att förstärka den och fortsätta känna den.

På samma sätt, även om fakta visade mig att jag inte hade någon anledning att känna så, eller även om de inblandade personerna uttryckte för mig att de var ledsna och till och med bad om förlåtelse, så förstärkte jag fortfarande mentalt historien, berättelsen och situationen som ledde till att jag genererade dessa negativa känslor.

Och då insåg jag hur fäst och identifierad jag var med att leva med täta, negativa, intensiva, dramatiska känslotillstånd … och det var då jag förstod att det inte handlade om att inte känna negativa känslor eller att inte ha negativa tankar, utan om att vara villig att frigöra mig från dessa känslotillstånd som tycktes ge mening åt min existens.

Avkoppling från dina känslor är den största handling av självkärlek som du kan göra för dig själv.

Det var så jag kom fram till den hemlighet som jag vill dela med mig av till dig, och för att kunna förändra sig från en förtätad känsla till en positiv känsla eller för att helt enkelt må bättre, måste du verkligen föredra att må bättre än att fortsätta i drama och lidande.

Du måste ha tillräckligt med ödmjukhet för att inse att den här känslan är ogrundad och att ingenting händer om du släpper den, ingenting händer om du låter dig själv le något annat för ja, ingenting händer om du plötsligt accepterar att du är lycklig eller om du i varje ögonblick inte har något att oroa dig för.

Du behöver verkligen inte oroa dig för något hela tiden, varken vara ledsen eller ängslig, du kan leva fri från alla dessa känslor, men du måste vara villig att släppa dem.

Den hemliga betydelsen och symboliken

Ängeltalet 1007 är arkiverat med energier från ängeltalen 100, 7 och numren 1, 0 och 7.

Talet 1 är en ledande kraft och representerar kraften i att driva framåt trots att det känns som att det inte finns något alternativ.

Ängeltalet 0 är en symbol för evighet och för att tro på att det omöjliga kan hända. Dina skyddsänglar skickar dig den här energin multiplicerad med två, eftersom ängeln nummer 0 dyker upp här två gånger.

Engeln nummer 7 är en symbol för lycka, vilket betyder att du kommer att ha tur i allt du gör och allt du planerar att påbörja under den kommande perioden.

Släpp därför taget och njut av livet till fullo.

Kärlek och ängelnummer 1007

Kärlekens kraft är transformativ, och ängelnumret 1007 ger mer positivitet i ditt känsloliv.

Förbered dig på en vacker tid i ditt känsloliv som kommer att bli ihågkommen för alltid.

Även om kärleken du är på väg att känna, kan vara tillfällig, kommer tiden du kommer att tillbringa med den person du är på väg att träffa, att bli något att minnas.

Interessanta fakta om nummer 1007

Alla nummer har alltid en rot. Precis som i grundskolans matematik, där man lär sig att dekomponera figurer, innebär att gå in för att dechiffrera innebörden av 100 att man först förstår vad 1 och 0 representerar, sedan sammanfogar dem och upptäcker vad de tillsammans potentierar.

Numerologi, som förstås som en metod för att representera vibrationer som energiformer, är en väg vars rot är tusen och underlättar förståelsen av dess representation och inflytande.

Och utan algoritmer eller komplicerade pythagoriska begrepp förklarar Mario Torrealba, datavetare, numerolog och astrolog, vad innebörden av 100 är och vad firandet av 100 innebär.

Denna hålformade siffra representerar tomheten, och ur den föds de andra siffrorna. Det är början och slutet, det innehåller allt. Det är som ett hjul som går upp och ner.

Det integrerar precis som andning: inspiration-expiration. Av denna anledning är det kopplat till en grundläggande princip för tillvaron: ”

Interessant nog finns det negativa uttryck kring denna cirkel som kallas 0: du är en nolla på valsedeln; värd mindre än noll; du är en nolla till vänster; nollkommentarer, bland andra, är några exempel som säkerligen trycker en nedsättande bild av detta nummer.

Torrealba understryker dock att det är en polaritetsprincip. Sett från den andra vinkeln skulle vem som helst vilja ha många ledande nollor på sitt bankkonto, till exempel.

”Nollan trycker krafter och expansion till det intilliggande talet, men den kan också representera manier av storhet.

Å andra sidan kommer varje tal som höjs till ”noll” att generera samma tal: enheten. Från var det ses kommer det alltid att innebära tendenser, möjligheter, eftersom dess princip är kopplingen till tomrummet, till det mysterium som är allting”, tillägger experten.

Det är det första talet efter tomrummet. Det är början som talar om handling och uppstart.

Det representerar också enhet. Det fungerar mycket bra när det är i summa, men inte när det multipliceras eftersom varje tal multiplicerat med 1 är detsamma.

”1:an är individualistisk, kreativ, originell, handling, ledare, styrka och pionjär, ambitiös. När människan upptäckte 1 upptäckte hon sig själv. Visuellt sett är den en symbol för maskulinitet, för styrka. Den är till och med fallisk. Den representerar Yang-energin och är symbolen för gudomlighet och ljus”, beskriver Torrealba.

Då 1 och 0 förenas skapas ett starkt sifferäktenskap. De är krafter som attraherar och balanserar mellan helheten och dess element. Det är inkluderande och utmärkt för ledarskap.

Inte förvånande symboliserar numret en ledare för idrottare: i fotbollslag, på poäng för gymnaster och skridskoåkare, bland annat.

”För pythagoréerna är det världens nummer. Alla som har 10 i sitt numerologiska diagram har en gåva för ledarskap.

Det är därför det är utmärkt när presidenter har detta nummer i sin komponent: det betyder rättvisa och lycka”, säger specialisten.

Talet 10 är maskulint. Det blir decenniets nummer, som inkluderar och startar firandet. 10 är budorden, och i kroppen representeras det på fingrar och tår.

I den pythagoreiska numerologin var 7 det enda talet som hade betydelsen visdom och oberoende.

Detta tal var inte relaterat till konkreta representationer i människans natur eller anatomi, som var och en hade ett tilldelat nummer.

I vissa avseenden genererade 7 därför sig själv. På den tiden kände man bara till sju himlakroppar i rörelse – sol, måne, Mars, Venus, Merkurius, Jupiter och Saturnus.

I många kulturer var 7 nära förknippat med religiöst innehåll. Den judiska ljusstaken har sju armar. Dante beskrev sju nivåer av skärselden som motsvarar de senare begreppen om de sju stegen till fullbordan.

Enligt begreppet om de sju himlarna var de babyloniska templen sju stadier. ”I den sjunde himlen” betyder idag den högsta saligheten, omedelbart före det slutliga paradiset.

Syn på ängelnummer 1007

Angelnumret 1007 är ett kraftfullt nummer som ger ny energi och ny synvinkel i ditt liv. Förbered dig på att göra ett val och vända saker och ting helt och hållet.

Lämna en kommentar