Andělské číslo 1007

Pokud jste si někdy všimli čísla, které se objevuje na každém vašem kroku, pak si můžete být jisti, že se vás rozhodli navštívit vaši andělé strážní.

Tato čísla přicházejí pouze k lidem, kteří si zaslouží božskou pozornost, a k těm, kteří jsou dostatečně duchovní, aby si jejich přítomnosti všimli.

Angelské číslo, o kterém budeme dnes hovořit, je andělské číslo 1007. Chcete-li odhalit jeho skrytý význam, zejména pokud se objevilo ve vašem životě, čtěte dál.

Číslo 1007 – co znamená?“

Angelské číslo 1007 vám říká, abyste věnovali větší pozornost lidem kolem sebe a jejich emocím.

Je snadné říci „zvyšte svou emoční inteligenci a budete se cítit lépe“, ale k tomu, abyste měli emoční inteligenci, existuje mnoho důležitých bodů a my se zde chceme podělit o jeden z těch, který mi v osobním životě pomohl nejvíce.

Přiznám se, že se neustále zaměřuji na rozvoj své emoční inteligence, protože když jsem měl úzkostné stavy a záchvaty paniky, uvědomil jsem si, že jí mám velmi málo a že byla hlavní příčinou utrpení v mém životě.

Neustále chodím na kurzy a kupuji si knihy, které mi pomáhají zlepšit můj vztah k emocím, i když jsem to bohužel mnohokrát dělal s úmyslem „necítit negativní emoce“. Kdo by je ovšem chtěl cítit?“

Poté jsem zjistil, že žádné negativní emoce neexistují, že je prostě cítím ve svém těle jinak: některé jsou hustší než jiné, některé silnější a bolestivější než jiné, ale nakonec jsou to všechno emoce a všechny mají ve mně svou příčinu a účel.

Pochopila jsem, že nemohu cítit, (jak jsem si často psala do deníku… „kdybych jen necítila…“), ale spíše šlo o to, abych své emoce přijala, abych je dokázala proměnit, abych je dokázala nahradit jinými, které mi umožnily kontakt s tím, kým skutečně jsem.

Poté, v tomto procesu přijímání svých emocí, jsem ztratil nutkání je měnit, protože jsem si uvědomil, že každá emoce mi přináší něco pozitivního a že je dobré cítit, jako bych ji cítil, pokud ji využiji k tomu, abych vstoupil do svého nitra a objevil své myšlenky, které tu hutnou emoci vyvolaly.

Z „nepříjemných či hustých“ emocí jsem objevil své negativní myšlenky a iracionální přesvědčení, která jsem měl o sobě a o životě, a pak jsem začal vnímat, že mé emoce jsou příležitostí, jak se více poznat a proměnit se na hlubší úroveň.

V těchto obdobích nácviku změny myšlenek, abych přestal pociťovat určité emoce, jsem si uvědomil, že jsem byl připoután k samotné emoci, a přestože jsem již věděl, že je založena na lži, nadále jsem ji posiloval a nadále pociťoval.

Podobně, i když mi fakta ukázala, že jsem neměl důvod to tak cítit, nebo i když mi dotyční lidé vyjádřili, že je jim to líto, a dokonce mě požádali o odpuštění, stále jsem v myšlenkách posiloval příběh, historku a situaci, která mě vedla k vytváření těchto negativních emocí.

A pak jsem si uvědomil, jak jsem byl připoután a ztotožněn s prožíváním hutných, negativních, intenzivních, dramatických emočních stavů… a právě tehdy jsem pochopil, že nejde o to, abych necítil negativní emoce nebo neměl negativní myšlenky, ale o to, abych byl ochoten se od těchto emočních stavů, které jako by dávaly smysl mé existenci, odpoutat.

Odpoutat se od svých emocí je největší akt sebelásky, který pro sebe můžete udělat.

Tak jsem přišel na tajemství, o které se s vámi chci podělit, a abyste se změnili z hutných emocí na pozitivní nebo se prostě cítili lépe, musíte skutečně dát přednost tomu, abyste se cítili lépe, než abyste pokračovali v dramatu a utrpení.

Musíte mít dostatek pokory, abyste si uvědomili, že tato emoce je neopodstatněná a že se nic nestane, když ji necháte odejít; nic se nestane, když si dovolíte usmívat se ničemu jinému, protože ano, nic se nestane, když najednou přijmete, že jste šťastní, nebo když se v každém okamžiku nemáte čeho obávat.

Opravdu se nemusíte neustále něčím trápit, ani smutní, ani úzkostní, můžete žít bez všech těchto emocí, ale musíte být ochotni je nechat odejít.

Tajný význam a symbolika

Angelské číslo 1007 je podáno s energiemi andělských čísel 100, 7 a čísel 1, 0 a 7.

Číslo 1 je vedoucí silou a představuje sílu tlačit se vpřed, i když máte pocit, že není jiná možnost.

Angelské číslo 0 je symbolem věčnosti a víry, že se může stát nemožné. Vaši andělé strážní vám posílají tuto energii vynásobenou dvěma, protože andělské číslo 0 se zde objevuje dvakrát.

Angelské číslo 7 je symbolem štěstí, což znamená, že budete mít štěstí ve všem, co děláte, a ve všem, co plánujete v budoucím období začít.

Proto se nechte unášet a užívejte si života plnými doušky.

Láska a andělské číslo 1007

Síla lásky je transformující a andělské číslo 1007 přináší více pozitivity do vašeho citového života.

Připravte se na krásné chvíle ve svém citovém životě, na které budete navždy vzpomínat.

I když láska, kterou budete pociťovat, může být dočasná, čas, který strávíte s osobou, s níž se setkáte, bude mít něco do sebe.

Zajímavá fakta o čísle 1007

Každé číslo má vždy svůj kořen. Stejně jako v matematice na základní škole, v níž se učí rozkládat čísla, i vstup do rozluštění významu čísla 100 předpokládá nejprve pochopit, co představují 1 a 0, pak je spojit a zjistit, co společně potencují.

Numerologie, chápaná jako metoda znázornění vibrací jako formy energie, je cestou, jejíž kořen je tisícikorunový a usnadňuje pochopení jeho znázornění a vlivu.

Bez algoritmů a složitých pythagorejských pojmů vysvětluje Mario Torrealba, informatik, numerolog a astrolog, jaký význam má číslo 100 a co znamená jeho oslava.

Toto číslo ve tvaru díry představuje prázdnotu a z ní se rodí ostatní číslice. Je začátkem i koncem, obsahuje vše. Je jako kolo, které se pohybuje nahoru a dolů.

Integruje se stejně jako dýchání: vdech-výdech. Z tohoto důvodu je spojeno se základním principem existence: „

Zajímavé je, že kolem tohoto kruhu zvaného 0 se objevují negativní výrazy: jsi nula na volebním lístku; stojí méně než nula; jsi nula vlevo; Nulové komentáře, to jsou mimo jiné některé příklady, které jistě otiskují pejorativní obraz tohoto čísla.

Torrealba však zdůrazňuje, že je to princip polarity. Viděno z jiného úhlu, každý by chtěl mít na svém bankovním účtu například mnoho předních nul.

„Nula tiskne sílu a expanzi k přilehlému číslu, ale může také představovat manko velikosti.

Na druhé straně každé číslo zvýšené na „nulu“ vytvoří stejné číslo: jednotku. Odkudkoli ji uvidíme, bude vždy implikovat tendence, možnosti, protože jejím principem je spojení s prázdnotou, s oním tajemstvím, které je vším,“ dodává odborník.

Je to první číslo po vakuu. Je to počátek, který vypovídá o akci a startu.

Představuje také jednotu. Velmi dobře funguje, když je v součtu, ale ne, když se násobí, protože každé číslo vynásobené jedničkou je stejné.

„Jednička je individualistická, tvůrčí, originální, akční, vůdčí, silná a průkopnická, ambiciózní. Když člověk objevil jedničku, objevil sám sebe. Vizuálně je symbolem mužnosti, síly. Je dokonce falická. Představuje energii jang a je symbolem božství, světla,“

popisuje Torrealba.

Spojením jedničky s nulou vzniká silné číselné manželství. Jsou to síly, které se přitahují a udržují rovnováhu mezi celkem a jeho prvky. Je inkluzivní a vynikající pro vůdcovství.

Není divu, že pro sportovce symbolizuje číslo vůdce: ve fotbalových týmech, na skóre pro gymnasty a bruslaře, mimo jiné.

„Pro pythagorejce je to číslo světa. Každý, kdo má ve svém numerologickém diagramu desítku, má dar vůdcovství.

Proto je vynikající, když mají toto číslo ve své složce prezidenti: znamená spravedlnost a blaženost,“

říká odborník.

Desítka je mužská. Stává se číslem desetiletí, které zahrnuje a zahajuje oslavy. Desítka jsou přikázání a v těle je zastoupena na prstech rukou a nohou.

V pythagorejské numerologii byla sedmička jediným číslem, které mělo význam moudrosti a nezávislosti.

Toto číslo nebylo spojeno s konkrétními zobrazeními v přírodě nebo anatomii člověka, z nichž každé mělo přiřazené číslo.

V některých aspektech se tedy sedmička generovala sama. V té době bylo známo pouze sedm nebeských těles v pohybu – Slunce, Měsíc, Mars, Venuše, Merkur, Jupiter a Saturn.

V mnoha kulturách byla sedmička úzce spojena s náboženským obsahem. Židovský svícen má sedm ramen. Dante popsal sedm úrovní očistce, které odpovídají pozdějším představám o sedmi stupních k dovršení.

Podle představy sedmi nebes byly babylonské chrámy sedmi stupni. „V sedmém nebi“ dnes znamená nejvyšší blaženost, bezprostředně před konečným rájem.

Vidění andělského čísla 1007

Angelské číslo 1007 je mocné číslo, které do vašeho života přináší novou energii a nový úhel pohledu. Připravte se na rozhodnutí a na úplný obrat ve věcech.

.

Napsat komentář