Artex Asbesttest for loftsbeklædninger: Hvad du skal vide Artex Asbesttest for loftsbeklædninger: Hvad du skal vide Hvad du skal vide

Hvad enten du er i gang med et omfattende renoveringsprojekt i en erhvervsejendom eller udfører noget gør-det-selv-arbejde i hjemmet, skal du være opmærksom på, at teksturerede dekorative lofter eller vægge kan indeholde asbest. Hvis du er klar over denne risiko, er du så klar over, hvilke skridt du skal tage for at sikre, at arbejdet med Artex-lofter udføres sikkert?

Hvad er Artex?

Selv om navnet “Artex” er blevet udbredt som betegnelse for en populær type tekstureret belægning til indretning, stammer dette navn faktisk fra navnet på den virksomhed, der producerer belægningen.

Asbest i Artex-belægninger: Hvad du skal vide 1

Asbest i Artex-belægninger: Hvad du skal vide 1

Asbest i Artex-belægninger: På trods af at navnet Artex er blevet noget synonymt med teksturerede belægninger generelt, findes der faktisk forskellige lignende produkter, herunder “Wondertex”, “Suretex”, “Newtex”, “Pebblecoat” og “Marblecoat”.

Alle disse produkter bestod historisk set normalt af ca. 1 % til 4 % chrysotilasbest – også kendt som “hvid” asbest.

Hvornår blev der anvendt asbest i Artex og hvorfor?

Asbestholdig Artex blev i vid udstrækning anvendt i 1960’erne, 70’erne, 80’erne & 90’erne, da asbest desværre stadig var lovligt i Storbritannien.

Selv om Artex også blev tilbudt i en ikke-asbestholdig form fra 1976, blev asbestholdig Artex fortsat produceret i Storbritannien indtil 1984 og blev stadig installeret et godt stykke ind i slutningen af 1990’erne.

Ifølge producenten blev der tilsat asbest til Artex for at fremme afvandingen og hærdningen af produktet og på grund af den forstærkende virkning, som asbestfibrene havde på matricen.

Har al Artex et asbestindhold?

Det korte svar er nej; asbestfri Artex blev gjort tilgængelig i 1970’erne, selv om det er umuligt at fastslå med sikkerhed, uden passende Artex-asbesttest, om en given Artex indeholder asbest eller ej.

Dette skyldes, at selv efter at asbestholdig Artex blev forbudt i Det Forenede Kongerige i 1990’erne, kan importerede materialer stadig have indeholdt chrysotilasbest så sent som i 1999.

En god tommelfingerregel er derfor, at hvis dit hjem er bygget før 1985, er det meget sandsynligt, at den teksturerede belægning indeholder asbest. Hvis det blev bygget mellem 1985 og 1999, bør belægningen ikke indeholde asbest, men kan stadig indeholde det, især i betragtning af at nogle lagerholdere eller håndværkere kan have haft asbestholdige versioner på lager langt ind i slutningen af 90’erne.

Hvis ejendommen derimod blev bygget efter år 2000, bør der ikke være spor af asbest i Artex-belægningerne.

Hvornår blev asbest forbudt i Artex i Det Forenede Kongerige?

Selv om produktionen af asbestholdig Artex ophørte i Det Forenede Kongerige i 1984, tog det indtil 1992, før brugen heraf blev formelt forbudt i henhold til EU- og britisk lovgivning. Der blev dog fortsat anvendt noget, selv om det var forbudt. Dette skyldtes hovedsagelig opbrug af lagre.

Dette blev i 1999 fulgt op af et fuldstændigt forbud mod fremstilling og levering af alle asbestprodukter i Det Forenede Kongerige.

Sådan kan du se, om Artex indeholder asbest

Du kan ikke være 100 % sikker på, om en given dekorativ Artex-belægning indeholder asbest ved blot at se på den med det blotte øje.

Det skyldes, at asbest altid blev blandet med andre ikke-asbestholdige materialer i Artex, og at fibrene er så små, at selv hvis de frigives, kan de ikke ses eller lugtes.

Det er derfor den bedste praksis at antage, at enhver tekstureret belægning i din ejendom, som du ved er blevet installeret før 2000, indeholder asbest – i hvert fald indtil der er foretaget professionelle laboratorieundersøgelser for at fastslå, om dette er tilfældet.

Hvordan tester man for asbest i Artex?

Asbest i Artex-belægninger: Hvad du skal vide 2

Asbest i artexbeklædninger: Hvad du skal vide 2

Her hos Oracle Solutions er vi stolte af at være betroede fagfolk inden for asbesttestning af Artex. Ved at få den dekorative belægning i din ejendom prøvetaget og testet af os, kan du få et endeligt svar på, om der rent faktisk er asbest i Artex-materialet, så du kan planlægge dine gør-det-selv- eller renoveringsarbejder i overensstemmelse hermed.

Ringe til os nu på 0844 644 3962, og vi vil kunne arrangere, at en kvalificeret asbestinspektør kommer til din ejendom for at vurdere, hvad der er nødvendigt.

Prover kan f.eks. udtages ved forsigtigt at skrabe belægningen med en skruetrækker eller en smal skraber, hvor materialet ledes ned i en prøvebeholder, der holdes under prøvetagningsstedet. På grund af den ikke-homogene karakter af teksturerede dekorative overfladebehandlinger skal der udtages forskellige prøveudtagningssteder af materialet for at sikre, at der udtages prøver af et spektrum af materialet. Det siger sig selv, at denne prøveudtagningsproces bør udføres af certificerede asbestspecialister.

Hvis prøven viser sig at være positiv for asbest, skal du beslutte, hvordan du ønsker at fortsætte arbejdet.

Hvad er dine muligheder for at håndtere asbestholdige Artex-belægninger?

Selv om det bekræftes, at din ejendoms teksturerede dekorative belægninger indeholder asbest, er det fint at lade dem være i fred, forudsat at de er i god stand og ubeskadigede. Fibrene er godt bundet, så kun forstyrrelse eller beskadigelse af Artex medfører risiko for, at asbestfibre frigives i luften og dermed udgør en fare for dit helbred.

Fors eksempelvis i tilfælde af, at du blot ønsker at ændre udseendet af din væg eller dit loft, hvis Artex er i god stand, og du ikke har planer om at slibe, slibe eller flække materialet på forhånd, kan en løsning være blot at pudse over den teksturerede belægning.

Ved at udføre et sådant arbejde – f.eks. ved at dække den eksisterende belægning med et lag gipsplader eller ved at skimme den med et nyt lag gips – kan det underliggende materiale blive mere sikkert.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger denne vej, vil asbesten forblive på stedet nedenunder. Som følge heraf vil det være nødvendigt, at alle fremtidige arbejder – såsom boringer – udføres på en kontrolleret måde for at sikre, at der ikke frigives skadelige fibre.

Alternativt kan arten af dine planlagte gør-det-selv- eller renoveringsarbejder kræve en mere omfattende fjernelse af teksturerede belægninger, der indeholder asbest. Uanset dette vil vores erfarne konsulenter kunne give ekspertrådgivning om de skridt, du bør tage for at håndtere eller fjerne de pågældende materialer på en sikker måde.

Situationen kan være meget forskellig fra den ene ejendom til den anden. Hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre som det næste, vil vi kraftigt opfordre dig til at kontakte vores professionelle eksperter i asbestundersøgelse og -fjernelse her hos Oracle Solutions – ikke mindst så vi kan give dig vital ro i sindet.

Skriv en kommentar