ASMANEX HFARx

Houd een regelmatig regime aan. Bij acute symptomen een kortwerkende, geïnhaleerde β2-agonist voorschrijven. Onmiddellijk herbeoordelen indien astma-episoden niet reageren op bronchusverwijders; kan orale corticosteroïdtherapie nodig hebben. Immunosuppressie. Onbehandelde infecties (bijv. schimmelinfecties, bacteriële, virale infecties, parasitaire infecties), TB, oculaire herpes simplex. Indien blootgesteld aan waterpokken of mazelen, overweeg anti-infectieve profylactische therapie. Overstappen van systemische steroïden: geleidelijk afbouwen. Als er sprake is van bijnierinsufficiëntie na systemische corticosteroïden, kan vervanging door geïnhaleerde steroïden de symptomen van bijnierinsufficiëntie verergeren (bv. vermoeidheid). Kan eerder onderdrukte allergische aandoeningen ontmaskeren. Controleer de botmineraaldichtheid als er andere risicofactoren voor osteoporose bestaan; en op groeionderdrukking bij kinderen; hypercorticisme en onderdrukking van de HPA-as (indien voorkomend, geleidelijk verminderen). Glaucoom, verhoogde intraoculaire druk en cataract: overweeg oogonderzoek indien oogsymptomen optreden of bij langdurig gebruik. Ernstige leverfunctiestoornis. Bevalling &. Zwangerschap. Zogende moeders: niet aanbevolen.

Plaats een reactie