All konst är ganska värdelös

”All konst är ganska värdelös”
-Oscar Wilde, förord till The Picture of Dorian Gray

”En pjäs kan vara det svåraste kognitiva träningspasset… Det bästa sättet att förbereda sinnet för 2000-talet kan vara att se en pjäs från 1500-talet.”
-Jonah Lehrer, keynote vid TCG:s nationella konferens 2010

A Reconsideration Of The Preface To The Picture of Dorian Gray

Konstnären är skaparen av vackra saker.
Skönhet är uppenbarandet av ett mönster av mening från erfarenhetens röra.
Denna hunger efter mönster är ursprunglig.
Om du hör en skrammel i gräset, var redo för ormen.
Denna igenkänning av mönster var skillnaden mellan liv och död.
Evolutionen har fast kopplat in en hunger efter mönster i oss från tusentals år av skrammel i gräset.
Sinnet uppfann minnet för att skilja skrammel från ormen.
Minnet uppfann språket för att gå ut.
Språket uppfann medvetandet för att låsa dörren bakom sig.
Medvetandet uppfann berättelsen så att mönstren kunde leva efter att den som skapade mönstret hade dött.
Och berättelserna växte sig mer komplexa och omfattade mer än en enda skallra och ett enda bett, de omfattade mönstren kärlek, makt, död och liv.
Gud är en skrammel i dödens gräs.
Skönhet är en skrammel i livets gräs.
Och vissa berättelser visade sig vara användbara, som en stenpil; vissa berättelser blev oumbärliga, som eld.
Vi ställer in rytmen i våra val efter mönstret i dessa berättelser.
Vissa historier behöver vi höra om och om igen, eftersom deras användbarhet aldrig förändras, och dessa historier kallas underhållning.
Men mönstren förändras, och nya historier behövs, och eftersom de är nya visar de sig vara svåra att berätta, och dessa historier kallas konst.
Det finns inga moraliska eller omoraliska böcker.
Det finns människor som gör våldsamma saker och kallar dem nödvändighet eftersom deras böcker är fulla av våldsam nödvändighet.
Det finns människor som gör medmänskliga saker och kallar dem rättvisa eftersom deras böcker är fulla av medmänsklig rättvisa.
Ibland blir en berättelse som var nödvändig för överlevnaden farlig, men nostalgin vidmakthåller den.
Nostalgin är minnets dynamik som förväxlas med det nuvarande ögonblicket; konsten måste befria oss från detta.
Konsten är evolutionen av livets mönster.
Alla konstverk är helt essentiella.

Lämna en kommentar