Artex Asbesttestning av takbeklädnader: Vad du behöver veta Artex Asbesttestning av takbeklädnader: Vad du behöver veta: Vad du behöver veta

Oavsett om du genomför ett omfattande renoveringsprojekt i en kommersiell fastighet eller om du gör det själv hemma, måste du vara medveten om att texturerade dekorativa tak eller väggar kan innehålla asbest. Om du är medveten om denna risk, är du då medveten om vilka åtgärder du måste vidta för att se till att allt arbete med Artex-tak slutförs på ett säkert sätt?

Vad är Artex?

Samtidigt som namnet ”Artex” har kommit att användas i stor utsträckning för att hänvisa till en populär typ av texturerad beläggning för inredningsdetaljer, så härstammar detta namn i själva verket från namnet på det företag som tillverkar beläggningen.

Asbest i Artex-beläggningar: Vad du behöver veta 1

Asbest i Artex-beläggningar: Trots att namnet Artex har blivit något synonymt med texturerade beläggningar i allmänhet finns det faktiskt flera liknande produkter, bland annat ”Wondertex”, ”Suretex”, ”Newtex”, ”Pebblecoat” och ”Marblecoat”.

Alla dessa produkter har historiskt sett vanligtvis bestått av cirka 1 % till 4 % krysotilasbest – även känd som ”vit” asbest.

När användes asbest i Artex och varför?

Asbestinnehållande Artex användes i stor utsträckning under 1960-, 70-, 80- och 90-talen när asbest tyvärr fortfarande var lagligt i Storbritannien.

Och även om Artex erbjöds i en asbestfri form från 1976 fortsatte asbestinnehållande Artex att tillverkas i Storbritannien fram till 1984 och installerades ända in i slutet av 1990-talet.

Enligt tillverkaren tillsattes asbest i Artex för att främja avvattning och härdning av produkten och på grund av den förstärkande effekt som asbestfibrerna hade på matrisen.

Innehåller all Artex asbest?

Det korta svaret är nej; asbestfritt Artex blev tillgängligt på 1970-talet, även om det är omöjligt att utan lämpliga Artex-asbesttester säkert fastställa om ett visst Artex innehåller asbest eller inte.

Detta beror på att även efter det att asbestinnehållande Artex förbjöds i Storbritannien på 1990-talet kan importerade material fortfarande ha innehållit krysotilasbest så sent som 1999.

En bra tumregel är alltså att om ditt hem byggdes före 1985 är det mycket troligt att den strukturerade beläggningen innehåller asbest. Om det byggdes mellan 1985 och 1999 bör beläggningen inte innehålla någon asbest, men kan fortfarande göra det, särskilt med tanke på att vissa lagerhållare eller hantverkare kan ha haft asbesthaltiga versioner i lager långt in på det sena 90-talet.

Om fastigheten däremot byggdes efter år 2000 bör det inte finnas några spår av asbest alls i Artex-beläggningarna.

När förbjöds asbest i Artex i Storbritannien?

Och även om produktionen av asbesthaltigt Artex upphörde i Storbritannien 1984 dröjde det ända till 1992 innan användningen formellt förbjöds genom EU- och brittisk lagstiftning. Viss användning fortsatte dock trots att den var förbjuden. Detta berodde främst på att man använde sig av lagret.

Detta följdes 1999 av ett fullständigt förbud mot tillverkning och leverans av alla asbestprodukter i Storbritannien.

Hur man ser om Artex innehåller asbest

Det går inte att vara 100 % säker på om en viss dekorativ Artex-beläggning innehåller asbest bara genom att titta på den med blotta ögat.

Detta beror på att asbest alltid blandades med andra icke-asbestmaterial i Artex, och fibrerna är så små att även om de frigörs kan de inte ses eller luktas.

Det är därför bäst att anta att alla texturerade beläggningar i din fastighet som du vet har installerats före år 2000 innehåller asbest – åtminstone tills professionella laboratorietester har utförts för att avgöra om detta är fallet.

Hur testar man för asbest i Artex?

Asbest i Artex-beläggningar: Vad du behöver veta 2

Asbest i Artex-beläggningar: Vad du behöver veta 2

Asbest i Artex-beläggningar: Vad du behöver veta 2

Här på Oracle Solutions är vi stolta över att vara betrodda proffs inom asbesttestning av Artex. Genom att låta oss ta prover och testa den dekorativa beläggningen i din fastighet kan du få ett slutgiltigt svar på om det verkligen finns asbest i Artex-materialet, så att du kan planera dina gör-det-själv- eller renoveringsarbeten i enlighet med detta.

Ringa oss nu på 0844 644 3962, så kan vi ordna så att en kvalificerad asbestbesiktningsman kommer till din fastighet för att bedöma vad som krävs.

Prover kan till exempel erhållas genom att försiktigt skrapa beläggningen med en skruvmejsel eller en smal skrapa, varvid materialet leds in i en provbehållare som hålls under provtagningspunkten. På grund av den icke-homogena karaktären hos texturerade dekorativa ytbehandlingar måste olika provtagningspunkter av materialet tas för att säkerställa att ett spektrum av materialet provtas. Det säger sig självt att denna provtagningsprocess bör utföras av certifierade asbestspecialister.

Om provet visar sig vara positivt för asbest måste du bestämma dig för hur du vill gå vidare med arbetena.

Vilka alternativ har du för att hantera asbesthaltiga Artex-beläggningar?

Även om det bekräftas att din fastighets texturerade dekorativa beläggningar innehåller asbest går det bra att lämna dem i fred, förutsatt att de är i gott skick och oskadade. Fibrerna är väl bundna, så endast störningar eller skador på Artex medför risk för att asbestfibrer släpps ut i luften och därmed äventyrar din hälsa.

Till exempel, i händelse av att du helt enkelt vill ändra utseendet på din vägg eller ditt tak, om Artex är i gott skick och du inte planerar att slipa, slipa eller flisa materialet i förväg, kan en lösning vara att bara gipsa över den texturerade beläggningen.

Om du utför ett sådant arbete – t.ex. genom att täcka den befintliga beläggningen med ett lager gipsskivor eller genom att skimma över den med ett nytt lager gips – kan det underliggande materialet bli säkrare.

Du bör dock komma ihåg att om du väljer denna väg kommer asbesten att finnas kvar på plats under den. Följaktligen kommer det att bli nödvändigt att alla framtida arbeten – såsom borrning – utförs på ett kontrollerat sätt för att säkerställa att skadliga fibrer inte frigörs.

Alternativt kan arten av dina planerade gör-det-själv- eller renoveringsarbeten kräva ett mer omfattande avlägsnande av texturerade beläggningar som innehåller asbest. Oavsett detta kan våra erfarna konsulter ge expertråd om vilka åtgärder du bör vidta för att hantera eller avlägsna materialen i fråga på ett säkert sätt.

Situationen kan skilja sig mycket från en fastighet till en annan. Om du är osäker på vad du ska göra härnäst, uppmanar vi dig starkt att kontakta våra experter på asbestbesiktning och asbestborttagning här på Oracle Solutions – inte minst så att vi kan ge dig en viktig sinnesfrid.

Lämna en kommentar