Facebook

The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) är en internationell, tvärvetenskaplig förening för akademiker, forskare, studenter, journalister och andra som är direkt berörda av att främja studiet av etnicitet och nationalism. Den grundades 1990 av forskarstuderande och akademiker vid London School of Economics, där föreningens huvudkontor ligger.
Föreningens mål är att etablera ett internationellt och tvärvetenskapligt nätverk av forskare som är intresserade av etnicitet och nationalism, att stimulera debatten om etnicitet och nationalism genom att anordna seminarier, workshops, föreläsningar och konferenser, att sprida information om vetenskaplig verksamhet som rör etnicitet och nationalism, samt att publicera forskning om etnicitet och nationalism i tidskrifterna Nations and Nationalism och Studies in Ethnicity and Nationalism.
ASEN är en oberoende forskningssammanslutning som är nära förknippad med, men inte en del av den formella strukturen på LSE. ASEN uppträder inte i något sammanhang som en oberoende forskningsorganisation som är eller agerar för LSE:s räkning.

Lämna en kommentar