ASMANEX HFARx

Dodržujte pravidelný režim. Při akutních příznacích předepište krátkodobě působícího inhalačního β2-agonistu. Okamžitě přehodnoťte, pokud epizody astmatu nereagují na bronchodilatancia; může být nutná léčba perorálními kortikosteroidy. Imunosuprimovaní. Neléčené infekce (např. plísňové, bakteriální, virové, parazitární), TBC, oční herpes simplex. Pokud jste byli vystaveni planým neštovicím nebo spalničkám, zvažte antiinfekční profylaktickou léčbu. Přechod ze systémových steroidů: snižovat postupně. Pokud po systémových kortikosteroidech existuje adrenální insuficience, může náhrada inhalačními steroidy zhoršit příznaky adrenální insuficience (např. ochablost). Může demaskovat dříve potlačené alergické stavy. Sledujte hustotu kostních minerálů, pokud existují další rizikové faktory osteoporózy; a potlačení růstu u dětí; hyperkorticismus a potlačení HPA osy (pokud se objeví, snižujte postupně). Glaukom, zvýšený nitrooční tlak a katarakta: zvažte oční vyšetření, pokud se objeví oční příznaky nebo při dlouhodobém užívání. Těžká porucha funkce jater. Porod & porod. Těhotenství. Kojící matky: nedoporučuje se

.

Napsat komentář