Facebook

Asociace pro studium etnicity a nacionalismu (ASEN) je mezinárodní interdisciplinární sdružení akademiků, výzkumníků, studentů, novinářů a dalších osob, které se přímo zabývají rozvojem studia etnicity a nacionalismu. Byla založena studenty a akademickými pracovníky v roce 1990 na London School of Economics, kde sídlí ústředí asociace.
Cílem asociace je vytvořit mezinárodní a interdisciplinární síť vědců, kteří se zajímají o etnicitu a nacionalismus; podněcovat diskusi o etnicitě a nacionalismu prostřednictvím pořádání seminářů, workshopů, přednášek a konferencí; šířit informace o vědeckých aktivitách týkajících se etnicity a nacionalismu; a publikovat výzkum etnicity a nacionalismu ve svých časopisech Nations and Nationalism a Studies in Ethnicity and Nationalism.
ASEN je nezávislé výzkumné sdružení úzce spojené s LSE, ale není součástí její formální struktury. ASEN se v žádném kontextu nevydává za LSE ani nejedná jejím jménem.

Napsat komentář