KONTAKTY

Himálajský region Hindúkuš, který se rozkládá na území jižní a jihovýchodní Asie a zahrnuje horská pásma v Afghánistánu, Bangladéši, Bhútánu, Číně, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, je díky obrovským masám ledu a sněhu známý jako „třetí pól“. Jen z Himálaje Hindúkuše pramení deset velkých říčních systémů a na životně důležitých ekosystémových statcích a službách tohoto pohoří, včetně vody, potravin a energie, závisí 1,4 miliardy lidí, tedy pětina světové populace.

Změna klimatu představuje významné riziko pro obyvatele Himálaje Hindúkuš, kde ve vysokých nadmořských výškách dochází k výraznému oteplování, které je v některých oblastech třikrát až pětkrát větší než celosvětový průměr. Obecně dochází k tání sněhu a ledovců a zvyšuje se počet extrémních jevů, jako jsou povodně a sucha, které následně prohlubují chudobu a nedostatek potravin. Mezinárodní centrum pro integrovaný rozvoj hor (ICIMOD) je regionální mezivládní centrum pro vzdělávání a sdílení znalostí, které slouží osmi regionálním členským zemím Himálaje Hindúkuše – Afghánistánu, Bangladéši, Bhútánu, Číně, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu – a sídlí v Káthmándú, Nepálu

Středoasijské hory se rozkládají na území Kazachstánu, Kyrgyzské republiky, Republiky Tádžikistán, Turkmenistánu a Republiky Uzbekistán, kde se většina horských komunit živí pěstováním obilovin a zeleniny, sběrem lesních produktů a pastvou hospodářských zvířat na široké škále pastvin. Téměř 90 % obyvatel Střední Asie je závislých na vodě, která padá v horách. Globální oteplování však způsobuje tání horských ledovců a ovlivňuje zásoby sněhu. Napětí mezi horskými a nížinnými zeměmi se často soustřeďuje na otázky dostupnosti energie a využívání vody.

Hory v jiných částech jihovýchodní Asie a Tichomoří jsou obzvláště bohaté na biologickou rozmanitost, ale často jsou zahrnuty do národních politik a programů pro lesy a další přírodní zdroje. V důsledku toho zůstávají domorodí horští obyvatelé v regionu, kteří mají časem ověřené dovednosti v oblasti ochrany tropických horských ekosystémů, většinou marginalizováni a vyloučeni z rozvojových procesů a mají jen omezený prospěch z lesních, vodních a nerostných zdrojů, které se v horách nacházejí.

Napsat komentář