Všechno umění je docela zbytečné

„Všechno umění je docela zbytečné“
-Oscar Wilde, předmluva k Obrazu Doriana Graye

„divadelní hra může být tím nejtěžším kognitivním tréninkem… Nejlepším způsobem, jak připravit mysl na 21. století, může být zhlédnutí hry ze 16. století.“
-Jonah Lehrer, přednáška na národní konferenci TCG v roce 2010

A Reconsideration Of The Preface To The Picture of Dorian Gray

Umělec je tvůrcem krásných věcí.
Krása je odhalení vzoru smyslu ze změti zkušeností.
Tento hlad po vzoru je prvotní.
Pokud uslyšíš chrastění v trávě, buď připraven na hada.
Toto rozpoznání vzoru bylo rozdílem mezi životem a smrtí.
Evoluce v nás natvrdo zadrátovala hlad po vzoru z tisíců let chrastění v trávě.
Mysl vynalezla paměť, aby oddělila chrastění od hada.
Paměť vynalezla jazyk, aby mohla chodit ven.
Jazyk vynalezl vědomí, aby za sebou zamkl dveře.
Vědomí vynalezlo příběh, aby vzory mohly žít i poté, co tvůrce vzoru zemřel.
A příběhy se stávaly složitějšími a zahrnovaly víc než jen jedno chřestidlo a kousnutí, zahrnovaly vzory lásky, moci, smrti a života.
Bůh je chřestítko v trávě smrti.
Krása je chřestítko v trávě života.
A některé příběhy se ukázaly jako užitečné, jako kamenný šíp; některé příběhy se staly nezbytnými, jako oheň.
Rytmus našich rozhodnutí jsme nastavili podle vzoru těchto příběhů.
Některé příběhy potřebujeme slyšet stále dokola, protože jejich užitečnost se nikdy nemění, a těmto příběhům se říká zábava.
Ale vzory se mění a je třeba nových příběhů, a protože jsou nové, ukazuje se, že je obtížné je vyprávět; a těmto příběhům se říká umění.
Neexistuje nic takového jako morální nebo nemorální kniha.
Jsou lidé, kteří dělají násilné věci a nazývají je nutností, protože jejich knihy jsou plné násilné nutnosti.
Jsou lidé, kteří dělají soucitné věci a nazývají je spravedlností, protože jejich knihy jsou plné soucitné spravedlnosti.
Někdy se příběh, který byl nutný k přežití, stává nebezpečným, ale nostalgie ho udržuje.
Nostalgie je hybná síla vzpomínek zaměněná za přítomný okamžik; umění nás od ní musí osvobodit.
Umění je evolucí vzorce života.
Všechno umění je zcela zásadní.

Všechno umění je zcela zásadní.

Napsat komentář