Så eller Så?

God stavning er vigtig i hverdagen, da vi altid skal skrive tekster, uanset om de er formelle eller uformelle. Nogle gange kan det at vide, hvornår man skal sætte en tilde eller ej, gøre hele forskellen mellem et ord eller udtryk med god stavemåde og et ord eller udtryk med forkert stavemåde. I denne artikel vil vi se på, hvordan man staver: asi que eller así que.

Sådanne tilfælde, hvor man er i tvivl om, hvorvidt man skal sætte en tilde eller ej, er bl.a. guión eller guion, fácil eller facil, inútil eller inutil og fué eller fue.

Asique

Ordet ‘asique’ findes ikke på spansk, da det ikke er anerkendt af Det Kongelige Spanske Akademi (RAE). Selv om du ser nogle mennesker skrive sætninger som: “…asique si no quieres venir, sólo llámanos”, så skal du vide, at de er stavet forkert.

Asi que

Den spanske lokution “asi que”, uden accent, findes heller ikke på spansk. Det skyldes, at adverbiet eller konjunktionen “así que” altid skal have en tilde, og derfor skal lokutionen også have en tilde.

Sådan er sætninger som: “Du havde altså fødselsdag i går. Nå, tillykke!” er ikke korrekt skrevet, da de ikke har accent.

Den korrekte måde at skrive stedordet på er “så at” med accent. Det er en konjunktiv lokution, som kan betyde “således at”, “derfor” og/eller “følgelig”. Det bruges derfor til at angive konsekvens i en sætning:

 • Så du har planer om at komme til frokost hos mig i morgen?
 • Hun ringede ikke, så jeg går ud fra, at hun ikke ville komme.
 • Alt er for dyrt, så vi bliver nødt til at bruge mindre.

Sådan oversættes ‘so’ på andre sprog

 • Da udtrykket ‘so’ er meget brugt på engelsk, kan det også være nyttigt at vide, hvordan det oversættes på andre sprog:

  • Hvordan man siger so på engelsk: so
  • Sådan siger man det på fransk: alors
  • Sådan siger man det på italiensk: così
  • Sådan siger man det på portugisisk: assim que
  • Sådan siger man det på catalansk: així que

  .

Skriv en kommentar