ALTER AUTHORIZATION sql tietokannan omistajan vaihtamiseksi (SQL Server DBA)

ALTER AUTHORIZATION muuttaa olioiden omistajuutta . Palvelintason entiteettien omistus voidaan muuttaa palvelintason päämiehiksi. Tietokantatason omistajuus voidaan muuttaa tietokantatason päämiehiksi.

ALTER AUTHORIZATION voi muuttaa tietokannan omistajuutta. Tämä korvaa sp_changedbowner . Muuta kaikkia sp_changedbowneria käyttäviä tietoturvanhallintaskriptejä – kuten Liitä tietokanta ilman lokitiedostoa ja nimeä tietokanta uudelleen

SQL Server BOL:n mukaan ALTER AUTHORIZATION

”Tämä ominaisuus poistetaan Microsoft SQL Serverin tulevassa versiossa. Vältä tämän ominaisuuden käyttöä uusissa kehitystöissä ja suunnittele sellaisten sovellusten muuttamista, jotka käyttävät tätä ominaisuutta tällä hetkellä. Käytä sen sijaan ALTER AUTHORIZATIONia.”

Esimerkki ALTER AUTHORIZATIONista : tietokanta, jolla ei ole omistajaa , voi vaatia omistajan määrittämistä. Kirjautuminen, jota käytettiin tietokannan luomiseen tai tietokannan omistajuuden määrittämiseen, on poistettu. Tietokannalla ei ole omistajaa.

Käyttämällä ALTER AUTHORIZATION osoitetaan omistaja.

Esimerkki:

 ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::MyDatabase TO MyLoginUser;

Jätä kommentti