ALTER AUTHORIZATION sql to change owner of a database (SQL Server DBA)

ALTER AUTHORIZATION zmienia własność encji . Własność encji na poziomie serwera może zostać zmieniona na właściciela na poziomie serwera. Własność poziomu bazy danych może zostać zmieniona na pryncypia poziomu bazy danych.

ALTER AUTHORIZATION może zmienić własność bazy danych. Zastępuje to sp_changedbowner. Zmień wszelkie skrypty zarządzania bezpieczeństwem używając sp_changedbowner – takie jak Dołącz bazę danych bez pliku dziennika i zmień nazwę bazy danych

Zgodnie z SQL Server BOL ALTER AUTHORIZATION

„Ta funkcja zostanie usunięta w przyszłej wersji Microsoft SQL Server. Unikaj używania tej funkcji w nowych pracach programistycznych i planuj modyfikacje aplikacji, które obecnie używają tej funkcji. Użyj zamiast tego ALTER AUTHORIZATION”

Przykład ALTER AUTHORIZATION : baza danych bez właściciela , może wymagać przypisania właściciela. Login użyty do utworzenia bazy danych lub przypisania jej właściciela został usunięty. Baza danych nie ma właściciela.

Użycie polecenia ALTER AUTHORIZATION powoduje przypisanie właściciela.

Przykład:

 ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::MyDatabase TO MyLoginUser;

.

Dodaj komentarz