ALTER AUTHORIZATION sql om de eigenaar van een database te wijzigen (SQL Server DBA)

ALTER AUTHORIZATION wijzigt het eigendom van entiteiten . Entiteitseigendom op serverniveau kan worden gewijzigd in principals op serverniveau. Eigendom op databaseniveau kan worden gewijzigd in principals op databaseniveau.

ALTER AUTHORIZATION kan het eigendom van databases wijzigen. Dit vervangt sp_changedbowner. Wijzig alle beveiligingsbeheerscripts die sp_changedbowner gebruiken – zoals database zonder logbestand koppelen en database hernoemen

Volgens SQL Server BOL ALTER AUTHORIZATION

“Deze functie zal in een toekomstige versie van Microsoft SQL Server worden verwijderd. Vermijd het gebruik van deze functie in nieuw ontwikkelingswerk, en plan het wijzigen van toepassingen die deze functie momenteel gebruiken. Gebruik in plaats daarvan ALTER AUTHORIZATION”

Een voorbeeld van ALTER AUTHORIZATION : een database zonder eigenaar , kan het nodig zijn een eigenaar toe te wijzen. De login die gebruikt werd om de database aan te maken of om de eigenaar van de database toegewezen te krijgen, is weggevallen. De database heeft geen eigenaar.

Met ALTER AUTHORIZATION wordt een eigenaar toegewezen.

Voorbeeld:

 ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::MyDatabase TO MyLoginUser;

Plaats een reactie