Anemian seulonta

Anemia on kansanterveysongelma, joka vaikuttaa väestöön sekä rikkaissa että köyhissä maissa. Sen ensisijainen syy on raudanpuute (IDA), mutta myös monet muut sairaudet, kuten malaria, loisinfektiot, muut ravitsemukselliset puutostilat ja hemoglobinopatiat ovat vastuussa. Anemia on tila, jossa punasolujen määrä tai niiden hapenkuljetuskyky ei riitä täyttämään fysiologisia tarpeita, jotka vaihtelevat iän, sukupuolen, korkeuden, tupakoinnin ja raskaustilanteen mukaan. Vaikeassa muodossaan siihen liittyy väsymystä, heikkoutta, huimausta ja uneliaisuutta. Raskaana olevat naiset ja lapset ovat erityisen alttiita.

Anemia raskaana olevilla naisilla

Plasman tilavuus kasvaa nopeammin kuin punasolujen massa raskauden aikana ja Hb-arvo laskee. Hoitamattomana raskauden aikaiseen raudanpuutteeseen liittyy useita haitallisia seurauksia sekä äidille että lapselle. Raskaana olevilla naisilla anemian hoito voi parantaa synnytystuloksia ja yleistä hyvinvointia raskauden aikana ja sen jälkeen.

Lasten anemia

Arviolta jopa 80 % kehitysmaiden lapsista on aneemisia jossain vaiheessa ennen 18 vuoden ikää. Lieväkin anemia voi johtaa väsymykseen ja haitata lapsen koulumenestystä. Lapsilla anemia voi aiheuttaa peruuttamatonta viivästymistä henkisessä, motorisessa ja käyttäytymiskehityksessä. Nopean kasvun, veren kokonaistilavuuden kasvun ja kuukautisten alkamisen vuoksi raudan tarve kasvaa, minkä vuoksi murrosikäiset tytöt ovat alttiimpia anemialle. Nuoruusiän anemia vaikuttaa naisten koko elinkaareen, sillä aneemisilla tytöillä on pienemmät rautavarastot ennen raskautta. Panostaminen anemian ehkäisyyn murrosiässä on ratkaisevan tärkeää murrosikäisille tytöille itselleen sekä heidän lastensa selviytymiselle, kasvulle ja kehitykselle myöhemmässä elämässä.

Ravitsemus ja kestävän kehityksen tavoitteet – ja anemia?

Yhdistyneet kansakunnat julkistivat hiljattain 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja niihin liittyvät 169 tavoitetta; indikaattorit antavat hallituksille hyvin selkeän kuvan siitä, mitä niiden on tehtävä ja mitkä olisivat lisäarvoa tuottavia lisätoimia. Nollanälkää koskevan maailmanlaajuisen tavoitteen 2 tavoitteen 2.2 mukaan tavoitteena on poistaa ”kaikki aliravitsemuksen muodot”, ja siinä mainitaan tiettyjä väestöryhmiä, kuten alle 5-vuotiaat lapset, murrosikäiset tytöt, raskaana olevat ja imettävät naiset sekä iäkkäät ihmiset.

Miten anemia diagnosoidaan

Raudan tai vitamiinien puutteesta johtuvan anemian varhainen havaitseminen ja hoito on suhteellisen yksinkertaista, ja se voi parantaa merkittävästi elämänlaatua ja yleistä hyvinvointia. Hemoglobiiniarvojen mittaaminen olisi siksi sisällytettävä rutiinitutkimuksiin. Pienet poikkeamat normaaleista hemoglobiiniarvoista voivat olla ensimmäinen merkki vakavasta sairaudesta ja/tai raudan/vitamiinin puutteesta. Hemoglobiinitestin tulisi olla yksinkertainen, nopea ja tarkka koko normaalien ja epänormaalien arvojen vaihteluvälillä.
HemoCue on yli 30 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut laitteita anemian diagnosoimiseksi, ja se on nykyään läsnä yli 130 maassa, myös vaativissa ilmasto-olosuhteissa. HemoCuen Hb-ratkaisu näyttää saavuttavan ne, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Jätä kommentti