Anemiascreening

Anemi är ett folkhälsoproblem som drabbar befolkningen i både rika och fattiga länder. Den primära orsaken är järnbrist (IDA), men ett antal andra tillstånd som malaria, parasitinfektioner, andra näringsbrister och hemoglobinopatier är också ansvariga. Anemi är ett tillstånd där antalet röda blodkroppar eller deras syrebärande förmåga är otillräcklig för att tillgodose fysiologiska behov, som varierar beroende på ålder, kön, höjd, rökning och graviditetsstatus. I sin allvarliga form är den förknippad med trötthet, svaghet, yrsel och sömnighet. Gravida kvinnor och barn är särskilt utsatta.

Anemi hos gravida kvinnor

Plasmavolymen ökar snabbare än massan av röda blodkroppar under graviditeten och en sänkning av Hb-värdet sker. Om den inte behandlas är järnbrist under graviditeten förknippad med flera negativa utfall för både mor och barn. Hos gravida kvinnor kan behandling av anemi förbättra födelseutfallet och det allmänna välbefinnandet under och efter graviditeten.

Anemi hos barn

Man uppskattar att så många som 80 % av barnen i utvecklingsländerna kommer att vara anemiska någon gång före 18 års ålder. Även lindrig anemi kan leda till trötthet och störa barnets förmåga att prestera i skolan. För spädbarn kan anemi orsaka irreversibla förseningar i den mentala, motoriska och beteendemässiga utvecklingen. På grund av den snabba tillväxten, ökningen av den totala blodvolymen och menstruationen ökar järnbehovet, vilket gör tonårsflickor mer mottagliga för anemi. Anemi i tonåren påverkar kvinnors hela livscykel eftersom anemiska flickor kommer att ha lägre järndepåer före graviditeten. Att investera i att förebygga anemi i tonåren är avgörande för tonårsflickorna själva och för deras barns överlevnad, tillväxt och utveckling senare i livet.

Näring och målen för hållbar utveckling – och anemi?

De 17 målen för hållbar utveckling och de tillhörande 169 målen offentliggjordes nyligen av FN; indikatorerna kommer att ge regeringarna en mycket tydlig bild av vad de behöver göra och vad som skulle kunna fungera som ytterligare mervärdeskapande åtgärder. Enligt mål 2.2 i det globala målet 2 om nollhunger är det uttalade målet att utrota ”alla former av undernäring” och det nämns specifika undergrupper av befolkningen, däribland barn under 5 år, tonårsflickor, gravida och ammande kvinnor samt äldre personer.

Hur man diagnostiserar anemi

Främre upptäckt och behandling av anemi som orsakas av järn- eller vitaminbrist är relativt enkel och skulle kunna förbättra livskvaliteten och det allmänna välbefinnandet avsevärt. Mätning av hemoglobinnivåer bör därför ingå i rutinundersökningar. Mindre avvikelser från normala hemoglobinvärden kan vara ett första tecken på allvarlig sjukdom och/eller järn-/vitaminbrist. Hemoglobintestet bör vara enkelt, snabbt och noggrant över hela intervallet av normala och onormala värden.
HemoCue har i över 30 år utvecklat och tillverkat utrustning för att diagnostisera anemi och finns nu i mer än 130 länder, även i krävande klimat. HemoCue Hb-lösningen verkar nå de som behöver den mest.

Lämna en kommentar