Vaihtoehtoiset kulkuneuvot

Vaihtoehtoiset kulkuneuvot

Muiden kulkuneuvojen kuin auton saatavuus on yksi tärkeimmistä keinoista ylläpitää iäkkäiden ihmisten liikkuvuutta. Tällaiset vaihtoehdot mahdollistavat iäkkäiden ihmisten matkustamisen. Toimivien liikennevaihtoehtojen on tarjottava mahdollisuuksia spontaaniin matkustamiseen ja joustavuutta liikennemuodon valinnassa, jotta ikääntyneet käyttäjät voivat päästä haluttuihin kohteisiin. Näillä vaihtoehdoilla on varmistettava, että koko matkaketju soveltuu ikäihmisille ja että niissä otetaan huomioon ikäihmisten kyvyt ja rajoitukset . Toisin sanoen niiden olisi oltava kohtuuhintaisia ja helppokäyttöisiä.

Vaihtoehtoja autolle tarjoavat usein yhteisölliset kuljetuspalvelut ja paratransit (Dial-a-Ride). Nämä voivat olla hyödyllisiä, vaikka näiden palvelujen haittapuolena on, että ne vaativat usein ennakkovarauksen. Ne harvoin mahdollistavat spontaanin matkustamisen, joka on mahdollista autolla tai kävellen. Moottorikäyttöiset pyörätuolit, skootterit ja golfkärryt ovat toinen liikkumisvaihtoehto, joka ei edellytä ajokorttia. Nämä ajoneuvot mahdollistavat spontaanin matkustamisen, ja niitä käytetään enintään noin 4 kilometrin pituisilla matkoilla, jotka tehdään suotuisissa sääolosuhteissa. Mikään yksittäinen liikennemuoto ei tarjoa liikkuvuutta kaikille ihmisille kaikissa olosuhteissa. Tarvitaan palvelukokonaisuus, jonka avulla matkustajat voivat valita kullekin matkalleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Näihin palveluihin kuuluvat:

  • Tavanomaiset julkiset liikennepalvelut, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan esteettömiä pyörätuolilla liikkuville matkustajille.
  • Bussiliikenteen reitit, joissa käytetään pieniä ajoneuvoja, jotka ottavat matkustajia kyytiin ja jättävät heidät pois läheltä lähtö- ja määränpäätä. Tämä palvelu soveltuu erityisesti alueille, joilla kysyntä on vähäistä (esim. maaseudulla).
  • Konventionaaliset taksit, joihin liittyy usein käyttäjälähtöisiä tukia lipun hinnan alentamiseksi
  • Dial-a-Ride-palvelu ovelta ovelle -matkoja varten matkustajille, jotka tarvitsevat apua ja/tai jotka käyttävät pyörätuolia, jota taksi tai esteetön linja-auto ei voi kuljettaa
  • Esteetön jalankulkuinfrastruktuuri, jonka avulla on mahdollista käyttää kaikkia liikennepalveluita ja tehdä matkat kokonaan jalan tai (sähkökäyttöisellä) pyörätuolilla tai skootterilla.

Jätä kommentti