Alternatieve vervoermiddelen

Anternatieve vervoermiddelen

De beschikbaarheid van andere vervoermiddelen dan de auto is een van de belangrijkste manieren om de mobiliteit van ouderen op peil te houden. Dergelijke opties stellen ouderen in staat te reizen. Levensvatbare vervoersopties moeten mogelijkheden bieden om spontaan te reizen en flexibel te zijn in de keuze van vervoerswijze, zodat oudere gebruikers de gewenste bestemmingen kunnen bereiken. Dergelijke opties moeten ervoor zorgen dat de volledige reisketen geschikt is voor ouderen, rekening houdend met de capaciteiten en beperkingen van ouderen. Dat wil zeggen dat ze betaalbaar en toegankelijk moeten zijn.

Aternatieven voor de auto worden vaak geboden door gemeenschapsvervoer en paratransit (Dial-a-Ride) diensten. Deze kunnen nuttig zijn, hoewel een nadeel van deze diensten is dat zij vaak vooraf moeten worden geboekt. Zij maken zelden spontane verplaatsingen mogelijk, zoals die per auto of te voet mogelijk zijn. Elektrische rolstoelen, scooters en golfkarretjes vormen een ander mobiliteitsalternatief waarvoor geen rijbewijs nodig is. Deze voertuigen maken spontane verplaatsingen mogelijk en worden gebruikt voor verplaatsingen tot ongeveer 4 km die onder gunstige weersomstandigheden worden afgelegd. Geen enkele vorm van vervoer biedt mobiliteit voor alle mensen onder alle omstandigheden. Er is behoefte aan een familie van diensten die de reiziger in staat stelt de dienst te kiezen die het best aan zijn behoeften voor een bepaalde reis voldoet. Deze diensten omvatten:

  • Gewone openbare vervoerdiensten, die zo mogelijk toegankelijk zijn voor passagiers in een rolstoel.
  • Busdiensten waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine voertuigen die passagiers dicht bij hun plaats van herkomst en bestemming oppikken en afzetten. Deze dienst is met name geschikt voor gebieden waar de vraag laag is (bijvoorbeeld in plattelandsgebieden).
  • conventionele taxi’s, vaak met subsidies aan de gebruikerszijde om het tarief te verlagen
  • Dial-a-Ride-dienst voor vervoer van deur tot deur voor passagiers die hulp nodig hebben en/of gebruik maken van een rolstoel die niet door een taxi of een toegankelijke bus kan worden vervoerd
  • toegankelijke voetgangersinfrastructuur om toegang te bieden tot alle vervoersdiensten en om reizen geheel te voet of per (aangedreven) rolstoel of scootmobiel te maken.

Plaats een reactie