ALTER AUTHORIZATION sql för att byta ägare till en databas (SQL Server DBA)

ALTER AUTHORIZATION ändrar äganderätten till enheter . Ägande av enheter på servernivå kan ändras till huvudmän på servernivå. Ägarskap på databasnivå kan ändras till huvudmän på databasnivå.

ALTER AUTHORIZATION kan ändra ägarskap på databasnivå. Detta ersätter sp_changedbowner. Ändra eventuella skript för säkerhetshantering som använder sp_changedbowner – till exempel Attach database without log file and rename database

Enligt SQL Server BOL ALTER AUTHORIZATION

”Denna funktion kommer att tas bort i en framtida version av Microsoft SQL Server. Undvik att använda den här funktionen i nytt utvecklingsarbete och planera att ändra program som för närvarande använder den här funktionen. Använd ALTER AUTHORIZATION istället”

Ett exempel på ALTER AUTHORIZATION : en databas utan ägare , kan kräva att en ägare tilldelas. Inloggningen som användes för att skapa databasen eller för att tilldelas äganderätten till databasen har tagits bort. Databasen har ingen ägare.

Med ALTER AUTHORIZATION tilldelas en ägare.

Exempel:

 ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::MyDatabase TO MyLoginUser;

Lämna en kommentar