Bygga ett antibibliotek: kraften i olästa böcker

Tsundoku (積ん読) är ett vackert japanskt ord som beskriver vanan att skaffa böcker och låta dem samlas på hög utan att läsa dem. Jag brukade känna mig skyldig till denna tendens och strävade efter att bara köpa nya böcker när jag hade läst färdigt de böcker jag ägde. Men konceptet antibibliotek har helt ändrat min inställning när det gäller olästa böcker. Olästa böcker kan vara lika kraftfulla som de vi har läst, om vi väljer att betrakta dem i rätt ljus.

Antillibrary - en personlig samling av olästa böcker

Den okändes vidd

Vad är ett antilibrary? Enkelt uttryckt är ett antilibrary en privat samling olästa böcker. Begreppet nämndes för första gången av den libanesisk-amerikanska forskaren och författaren Nassim Nicholas Taleb i hans bok The Black Swan, där han beskriver det unika förhållande som den italienske författaren Umberto Eco hade till böcker:

Författaren Umberto Eco tillhör den lilla klass av forskare som är encyklopediska, insiktsfulla och icke-noll. Han äger ett stort personligt bibliotek (med trettiotusen böcker) och delar in besökarna i två kategorier: de som reagerar med ”Wow! Signore professore dottore Eco, vilket bibliotek ni har! Hur många av dessa böcker har du läst? ”* och de andra – en mycket liten minoritet – som förstår att ett privat bibliotek inte är ett ego-förstärkande bihang utan ett forskningsverktyg. Lästa böcker är mycket mindre värdefulla än olästa. Biblioteket bör innehålla så mycket av det du inte vet som dina ekonomiska resurser, bolåneräntorna och den för närvarande ansträngda fastighetsmarknaden tillåter dig att placera där. Du kommer att samla mer kunskap och fler böcker när du blir äldre, och det växande antalet olästa böcker på hyllorna kommer att titta hotfullt på dig. Ju mer du vet, desto större blir raderna med olästa böcker. Låt oss kalla denna samling olästa böcker för ett antibibliotek.

För Umberto Eco är ett privat bibliotek ett forskningsverktyg. Målet med ett antibibliotek är inte att samla böcker som du har läst så att du stolt kan visa upp dem i din hylla, utan i stället att kurera en högst personlig samling av resurser kring teman som du är nyfiken på. Istället för en hyllning till allt du vet är ett antibibliotek en hyllning till allt du vill utforska.

Det okändas vidd kan kännas skrämmande, vilket är anledningen till att många människor känner sig obekväma med tanken på att samla på sig böcker som de inte har läst. Men att omfamna det okända är det som driver till upptäckter. Som den skotska vetenskapsmannen James Clerk Maxwell en gång sa: ”En medveten okunnighet är upptakten till varje verkligt framsteg inom vetenskapen.” Ett antibibliotek är en påminnelse om allt vi inte vet.

Genom att öka vår medvetenhet om okända okända saker kan ett antibibliotek till och med vara ett motgift mot Dunning-Kruger-effekten, där vi tenderar att överskatta omfattningen av vår kunskap. Oavsett om vi befinner oss i ett privat eller offentligt bibliotek är det en ödmjuk upplevelse att vara omgiven av böcker som vi ännu inte har läst – i Umberto Ecos fall för många böcker att läsa under en livstid -.

Som Nassim Nicholas Taleb uttrycker det: ”Vi tenderar att behandla vår kunskap som personlig egendom som ska skyddas och försvaras. Den är en prydnad som gör att vi kan stiga i hackordningen. Så denna tendens att kränka Eko:s bibliotekskänsla genom att fokusera på det kända är en mänsklig bias som sträcker sig till våra mentala operationer. Människor går inte omkring med antiresuméer som berättar vad de inte har studerat eller upplevt (det är deras konkurrenters uppgift att göra det), men det skulle vara trevligt om de gjorde det. Precis som vi behöver ställa bibliotekslogiken på huvudet kommer vi att arbeta på att ställa själva kunskapen på huvudet.”

Hur man upprätthåller ett antibibliotek

Antibiblioteket är en kontraintuitiv idé som går emot många av våra djupt rotade övertygelser. Som sådan kan det vara svårt att veta var man ska börja. Hur många böcker ska den innehålla? Vilken andel lästa respektive olästa böcker? Kommer det inte att skapa oro? Som så ofta finns det inget entydigt svar på dessa frågor, men vissa strategier kan vara till hjälp.

  • Gör anteckningar om alla relevanta referenser. När en författare nämner en annan bok, kontrollera den exakta referensen och anteckna den. Genom att göra det har du en lista över alla relevanta källor till en bok när du är klar med att läsa den. Gör sedan efterforskningar om denna konstellation av böcker. Det är osannolikt att alla källor på listan kommer att verka intressanta för dig. Ibland var bara ett kort avsnitt av källan relevant för den bok du just läst. Men andra gånger kommer du att upptäcka en bok som verkligen väcker din nyfikenhet. Lägg till den här boken i ditt antibibliotek.
  • Be andra läsare om rekommendationer. Om du har läst en bok som du tyckte särskilt mycket om och vill lära dig mer om ämnet kan du helt enkelt fråga folk om de känner till några liknande böcker. Om du inte har många läsare i dina kretsar kan du använda Goodreads eller Amazon för att hitta liknande böcker. Läs recensionerna för att avgöra om de skulle vara ett bra tillägg till ditt antibibliotek.
  • Låt serendipiteten komma med. Jag har läst en hel del intressanta böcker som jag slumpmässigt köpte i en bokhandel för att omslaget såg trevligt ut och titeln var spännande. Att leta efter källor och liknande böcker är båda effektiva sätt att bygga upp ett antibibliotek, men se till att lämna utrymme för slumpmässiga upptäckter.
  • Förvänta dig inte att andelen olästa böcker ska minska. Det finns visserligen ingen perfekt proportion, men ju mer du läser, desto mer kommer du att utvidga din kunskapsomkrets och desto fler olästa böcker kommer att läggas till i ditt antibibliotek. Det är inget dåligt, det betyder att du successivt förvandlar okända okända till kända okända.
  • Förbättra ditt förhållande till kunskap. Till en början kan det kännas konstigt och till och med lite ångestframkallande att bygga upp ett antibibliotek. Så många böcker – kommer jag någonsin att kunna läsa alla? Är det inte slöseri med pengar? Kom ihåg att kunskap är en process, inte ett ägande. Att bygga upp ett antibibliotek är dessutom en investering i dig själv som bör hålla sig inom dina möjligheter. Även om du bara har 3-5 böcker som du inte har läst på din hylla är detta redan ett stort steg i att utvidga din intellektuella horisont.

Oavsett dess storlek – från ett par böcker till tusentals – skapar ett antibibliotek ett ödmjukt förhållande till kunskap. Det påminner oss om att vår kunskap är ändlig och ofullständig. Långt ifrån negativt kan denna medvetenhet driva vår nyfikenhet och uppmuntra oss att ifrågasätta våra antaganden. I en värld där nyanserat tänkande behövs mer än någonsin är ett antibibliotek ett välbehövligt verktyg för tänkandet.

* På den frågan var Umberto Ecos tongivande svar: ”Nej, det är de här som jag måste läsa i slutet av månaden. De andra har jag på mitt kontor.”

Lämna en kommentar