Perniciös anemi

Orsaken

Perniciös anemi kan uppstå av olika anledningar, men oftast beror problemet på bristande absorption av vitamin B12. I synnerhet perniciös anemi orsakas ofta av avsaknaden av den så kallade intrinsiska faktorn, ett glykoprotein som är viktigt för att detta mikronäringsämne ska kunna absorberas på rätt sätt. Detta ämne utsöndras av magens parietalceller, som hos cirka 90 % av patienterna med perniciös anemi angrips och förstörs av onormala antikroppar, som också kan påverka den intrinsikala faktorn direkt och hindra den från att binda sig till vitaminet eller till tarmreceptorn. Detta kallas autoimmun eller atrofisk gastrit av typ A, en kronisk inflammatorisk process som påverkar magslemhinnan och minskar dess funktion.

Atrofisk gastrit kan också ha ett icke-immunt ursprung, t.ex. på grund av kronisk gastrit av olika slag, inklusive infektion med helicobacter pylori (atrofisk gastrit av typ B).

Riskfaktorer för perniciös anemi

Vuxen och äldre ålder, familjehistoria av perniciös anemi, nordisk etnicitet, samtidig förekomst av autoimmuna endokrina störningar, t.ex. Addisons sjukdom, kronisk tyreoidit, Graves sjukdom, hypoparatyreoidism, hypopituitarism, myastenia gravis, sekundär amenorré, typ I-diabetes, testikelstörning, vitiligo.

Patienter med perniciös anemi har rapporterats ha en tredubbelt ökad risk för magsäckscancer.

By-pass- och magsäcksresektioner

Under normala förhållanden, på grund av förekomsten av intrinsisk faktor, absorberas vitamin B12 i tunntarmens nedre del, kallad ileum.

Och när magsäcken eller en del av den avlägsnas (gastrektomi), eller när en gastrisk bypass utförs för att minska vikten hos kraftigt överviktiga patienter, saknas syntesen av intrinsisk faktor i magsäcken.

Näringsbrist

Perniciös anemi på grund av minskat födointag har blivit särskilt sällsynt; de som löper störst risk är strikta vegetarianer och fattiga, särskilt äldre (på grund av nedsatt matsmältnings- och absorptionseffektivitet).

Vitamin B12 i livsmedel

Vitamin B12 finns huvudsakligen i köttprodukter, medan det i människokroppen är koncentrerat i levern, där några få mg räcker för att täcka behovet under lång tid (upp till tre till fem år). Det är ingen tillfällighet att innan detta vitamin upptäcktes och isolerades behandlades perniciös anemi med stora mängder rå oxlever. I dag produceras B12 i laboratoriet genom bakteriell jäsning, och små mängder produceras också av vissa mikroorganismer i människans tarm.

Absorption av vitamin B12

På magnivå, i närvaro av tillräckliga mängder saltsyra, frigörs vitamin B12 som finns i maten och binds lätt till salivpolypeptiden R. I duodenum löses komplexet upp av proteaser från bukspottkörteln och B12-vitaminet binds till den intrinsiska Castle-faktorn som utsöndras av gastriska parietalceller. Absorptionen av detta komplex är receptormedierad och sker i ileum. En mycket liten del absorberas genom enkel diffusion (cirka 1-2 procent), vilket förklarar användbarheten av orala administreringar, förutsatt att de är höga och ligger tillräckligt nära varandra.

Andra möjliga orsaker

Perniciös anemi kan också bero på kronisk H. pylori-infektion eller undertryckande av magsyran med antiulceriska läkemedel (H2-antagonister, protonpumpshämmare).

Det kan dessutom uppstå brist på B12-vitamin genom parasitangrepp i tarmarna (t.ex. botryocephalusmasken, som förbrukar vitaminet) och olika malabsorptionssyndrom (till följd av celiaki, Crohns sjukdom etc.).

Lämna en kommentar