ALTER AUTHORIZATION sql pro změnu vlastníka databáze (SQL Server DBA)

ALTER AUTHORIZATION mění vlastnictví entit . Vlastnictví entit na úrovni serveru lze změnit na principy na úrovni serveru. Vlastnictví na úrovni databáze lze změnit na principy na úrovni databáze.

ALTER AUTHORIZATION může změnit vlastnictví databáze. Nahrazuje funkci sp_changedbowner. Změňte všechny skripty pro správu zabezpečení pomocí sp_changedbowner – například Attach database without log file a rename database

Podle SQL Server BOL ALTER AUTHORIZATION

„Tato funkce bude v budoucí verzi Microsoft SQL Server odstraněna. Vyvarujte se používání této funkce při nových vývojových pracích a plánujte úpravy aplikací, které tuto funkci v současné době používají. Místo toho použijte ALTER AUTHORIZATION“

Příklad ALTER AUTHORIZATION : databáze bez vlastníka , může vyžadovat přiřazení vlastníka. Přihlašovací jméno použité k vytvoření databáze nebo k přidělení vlastnictví databáze bylo zrušeno. Databáze nemá vlastníka.

Pomocí příkazu ALTER AUTHORIZATION se přiřadí vlastník.

Příklad:

 ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::MyDatabase TO MyLoginUser;

.

Napsat komentář