Mořští biologové poprvé po téměř 30 letech spatřili vzácného korýšovitého nautila

Poznejte korýšovitého nautila (Allonautilus scrobiculatus), jednoho z nejvzácnějších mořských živočichů na světě. Tyto fotografie jsou prvními snímky této „živé fosilie“ po 31 letech.

Nautilus korýšovitý (Allonautilus scrobiculatus) u pobřeží ostrova Ndrova v Papui-Nové Guineji. Image credit: Peter Ward / University of Washington.

A crusty nautilus (Allonautilus scrobiculatus) off the coast of Ndrova Island, Papua New Guinea. Image credit: Peter Ward / University of Washington.

Nautilové jsou hlavonožci s krunýřem a vzdálení příbuzní chobotnic a sépií. Poprvé se objevili před 500 miliony let během kambrické exploze a jsou označováni jako „živé fosilie“, protože se po miliony let prakticky nezměnili.

Tito mořští živočichové jsou pomalu se pohybující dravci, kteří se živí především malými rybami a korýši, které chytají pomocí chapadel. Vyskytují se v tropických vodách Tichého a Indického oceánu, poblíž pobřeží Japonska, Fidži, Nové Kaledonie a Austrálie.

Druh nautilus, o kterém je řeč, nautilus korýšovitý, byl poprvé objeven v roce 1786 anglickým přírodovědcem Johnem Lightfootem. Původně byl zařazen do rodu Nautilus, ale v roce 1997 byl přeřazen do vlastního rodu Allonautilus.

Tento tvor byl poprvé spatřen živý v roce 1984 Dr. Brucem Saundersem z Bryn Mawr College a Dr. Peterem Wardem z Washingtonské univerzity ve vodách u ostrova Ndrova v Papui-Nové Guinei.

Kromě dalšího krátkého pozorování doktorem Saundersem v roce 1986 krunýřovec zmizel až do roku 2015, kdy se doktor Ward vrátil na Papuu-Novou Guineu, aby prozkoumal populace nautilů.

Protože nautilusové jsou zkušení mrchožrouti, doktor Ward a jeho kolegové každý večer nastražili systém „návnady na tyči“ a po dobu 12 hodin natáčeli aktivitu kolem návnady.

„Tento přístup jsme začali používat v roce 2011. Letos se na tom podílelo asi 30 lidí a každý den jsme všichni sledovali filmy z předchozího večera osminásobnou rychlostí,“ vysvětlil doktor Ward.

Jeden noční záznam z lokality u ostrova Ndrova ukázal, jak se k návnadě po 31 letech nepřítomnosti v životě doktora Warda přiblížil krunýřovec. Brzy se k němu připojil další nautilus a oba bojovali o přístup k návnadě, dokud se na scéně neobjevil slunéčko.

Vědci také použili pasti s návnadou k odchytu několika nautilusů, včetně nautilusů krunýřovců, v hloubce asi 600 stop (183 metrů).

Jelikož nautilusové nemají rádi teplo, tým je vynesl na hladinu ve studené vodě, aby získal malé vzorky tkáně, krunýře a sliznice a změřil rozměry každého jedince. Poté exempláře převezli zpět na místo odchytu a vypustili je.

Nautilus komorový (Nautilus pompilius) plave nad vzácným nautilem korýšovitým (Allonautilus scrobiculatus) u pobřeží ostrova Ndrova v Papui-Nové Guineji. Image credit: Peter Ward / University of Washington.

Nautilus komorový (Nautilus pompilius) plave nad vzácným nautilem korýšovitým (Allonautilus scrobiculatus) u pobřeží ostrova Ndrova, Papua Nová Guinea. Obrázek: Peter Ward / University of Washington.

Tyto informace pak biologové využili k určení věku a pohlaví jednotlivých živočichů a také rozmanitosti jednotlivých populací nautilusů v jižním Pacifiku.

Díky těmto studiím tým zjistil, že většina populací nautilusů je navzájem izolovaná, protože mohou obývat pouze úzký rozsah hloubek oceánu.

„Plavou těsně nade dnem tam, kde se nacházejí. Stejně jako ponorky mají ‚hloubky selhání‘, kde zahynou, pokud se ponoří příliš hluboko, a povrchové vody jsou tak teplé, že tam obvykle nemohou. Voda v hloubce kolem 2 600 stop (793 metrů) je izoluje,“ řekl doktor Ward.

Tato omezení, kam se mohou nautilusové vydat, znamenají, že populace v blízkosti jednoho ostrova nebo korálového útesu se mohou geneticky nebo ekologicky lišit od populací u jiného ostrova. Tato zjištění jsou také výzvou pro ochránce přírody.

Napsat komentář