Antiphosphatidylserin, IgA, IgG, IgM

Antiphospholipid antistoffer er en heterogen gruppe af immunglobuliner, der binder til flere anioniske fosfolipider, herunder cardiolipin og phosphatidylserin. Der påvises ofte høje serumniveauer af antifosfolipidantistoffer hos patienter med autoimmune (dvs. SLE) og ikke-autoimmune sygdomme samt hos tilsyneladende raske personer. Disse antistoffer er blevet forbundet med en øget risiko for tilbagevendende arterielle og venøse trombotiske hændelser, trombocytopeni og fostertab. Disse manifestationer er de vigtigste kendetegn ved antifosfolipidsyndromet. Antifosfolipidantistoffer påvises enten ved ELISA-test med cardiolipin eller andre negativt ladede fosfolipider som antigen (anticardiolipinantistoffer) eller ved koagulationsassays (lupus antikoagulantia). I modsætning til kardiolipin er fosfatidylserin en mere fysiologisk relevant fosfolipid på grund af dets tilstedeværelse i endothelcellernes og blodpletternes cellemembraner og dets rolle i koagulationskaskaden. Påvisning af antiphosphatidylserin (aPS)-antistoffer ved hjælp af ELISA er blevet anbefalet til serologisk diagnosticering af antiphospholipidsyndrom. Patienter med positive reaktioner på både kardiolipin og fosfatidylserin er mere tilbøjelige til at få kliniske komplikationer end patienter, der kun reagerer positivt på en af dem. Der er rapporteret om højere prævalens og gennemsnitlige serumniveauer af antiphosphatidylserin-antistoffer hos autoimmune patienter. Desuden er antiphosphatidylserin-antistoffer hos SLE-patienter korreleret med kliniske manifestationer af antifosfolipidsyndromet, og deres patogene rolle er blevet påvist i en murinmodel.

Skriv en kommentar