Antifosfatidylserin, IgA, IgG, IgM

Antifosfolipidantikroppar är en heterogen grupp av immunglobuliner som binder till flera anjoniska fosfolipider, inklusive kardiolipin och fosfatidylserin. Höga serumnivåer av antifosfolipidantikroppar påvisas ofta hos patienter med autoimmuna (t.ex. SLE) och icke-utoimmuna sjukdomar samt hos till synes friska individer. Dessa antikroppar har förknippats med en ökad risk för återkommande arteriella och venösa trombotiska händelser, trombocytopeni och fosterförlust. Dessa manifestationer är huvuddragen i antifosfolipidsyndromet. Antifosfolipidantikroppar påvisas antingen genom ELISA med kardiolipin eller andra negativt laddade fosfolipider som antigen (anticardiolipinantikroppar) eller koagulationsanalyser (lupus antikoagulantia). Till skillnad från kardiolipin är fosfatidylserin en mer fysiologiskt relevant fosfolipid på grund av dess förekomst i cellmembranen hos endotelceller och trombocyter och dess roll i koagulationskaskaden. Detektion av antifosfatidylserin (aPS)-antikroppar med ELISA har rekommenderats för den serologiska diagnosen av antifosfolipidsyndrom. Patienter med positiva reaktioner mot både kardiolipin och fosfatidylserin löper större risk att få kliniska komplikationer än de som är positiva för endast en av dem. Högre prevalens och genomsnittliga serumnivåer av antifosfatidylserinantikroppar har rapporterats hos autoimmuna patienter. Dessutom korrelerade antifosfatidylserin-antikroppar hos SLE-patienter med kliniska manifestationer av antifosfolipidsyndrom och deras patogena roll har påvisats i en murinmodell.

Lämna en kommentar