Antifosfatidyyliseriini, IgA, IgG, IgM

Antifosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä immunoglobuliineja, jotka sitoutuvat useisiin anionisiin fosfolipideihin, mukaan lukien kardiolipiini ja fosfatidyyliseriini. Seerumin korkeita fosfolipidivasta-ainepitoisuuksia havaitaan usein autoimmuunisairauksia (esim. SLE) ja muita kuin autoimmuunisairauksia sairastavilla potilailla sekä näennäisesti terveillä henkilöillä. Nämä vasta-aineet on yhdistetty lisääntyneeseen riskiin sairastua toistuviin valtimo- ja laskimotromboottisiin tapahtumiin, trombosytopeniaan ja sikiön menetykseen. Nämä ilmenemismuodot ovat fosfolipidivasta-aineoireyhtymän pääpiirteitä. Fosfolipidivasta-aineet havaitaan joko ELISA-testeillä, joissa käytetään antigeeninä kardiolipiinia tai muita negatiivisesti varattuja fosfolipidejä (kardiolipidivasta-aineet), tai hyytymismäärityksillä (lupusantikoagulantit). Toisin kuin kardiolipiini, fosfatidyyliseriini on fysiologisesti merkityksellisempi fosfolipidi, koska sitä esiintyy endoteelisolujen ja verihiutaleiden solukalvoissa ja sillä on tärkeä rooli hyytymiskaskadissa. Fosfatidyyliseriinivasta-aineiden (aPS) osoittamista ELISA-testillä on suositeltu fosfolipidivasta-aineiden serologista diagnosointia varten. Potilailla, joilla on positiivinen reaktio sekä kardiolipiinille että fosfatidyyliseriinille, on todennäköisemmin kliinisiä komplikaatioita kuin potilailla, joilla on positiivinen reaktio vain toiselle. Autoimmuunipotilailla on todettu korkeampi fosfatidyyliseriinivasta-aineiden esiintyvyys ja keskimääräiset seerumipitoisuudet. Lisäksi SLE-potilaiden fosfatidyyliseriinivasta-aineet korreloivat fosfolipidivasta-aineiden oireyhtymän kliinisten ilmentymien kanssa, ja niiden patogeeninen merkitys on osoitettu hiirimallissa.

Jätä kommentti