YleiskatsausRuokavalion ja sukupuolen vaikutukset amyotrofisessa lateraaliskleroosissa

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) on tuhoisa hermoston rappeutumissairaus, johon ei tunneta parannuskeinoa. Noin 90 % ALS-tapauksista on sporadisia, mikä viittaa siihen, että taudin riskiin, puhkeamiseen ja etenemiseen vaikuttavat useat tekijät. Ruokavalio ja sukupuoli ovat kaksi tekijää, joiden on raportoitu muuttavan ALS:n riskiä, puhkeamista ja etenemistä ihmisillä ja eläinmalleissa. Useissa epidemiologisissa tutkimuksissa on tunnistettu ruokavalioita, jotka vaikuttavat myönteisesti ALS-potilaisiin, mukaan lukien erilaiset runsaskaloriset rasva- tai sokeripohjaiset ruokavaliot, kun taas eläinmalleja on kehitetty testaamaan, miten nämä ruokavaliot toimivat molekyylitasolla. Nämä ruokavaliot voivat kompensoida ALS:ssa esiintyviä metabolisia muutoksia, kuten hypermetaboliaa, alentunutta painoindeksiä (BMI) ja hyperlipidemiaa. Sukupuolesta riippuvia eroja on tullut esiin myös laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa sekä hiirimallitutkimuksissa. Lisäksi sukupuolihormonien on osoitettu vaikuttavan taudin riskiin tai etenemiseen. Seuraavassa tarkastellaan tutkimuksia ruokavalion ja sukupuolen vaikutuksista ALS:n riskiin, puhkeamiseen ja etenemiseen. Näiden ruokavaliosta ja sukupuolesta riippuvien vaikutusten ymmärtäminen voi johtaa optimoituihin potilaskohtaisiin hoitoihin ALS:n hoidossa.

Jätä kommentti