Alluvial Fans and Fan Deltas: Delták: Depozíciós modellek néhány terrinen klasztikus ékhez: ABSTRACT

Alluviális ventilátorok és a ventilátor-delták hasonló folyamatok révén jönnek létre; mindkettőnek szüksége van egy magaslatra és egy szomszédos alföldre a kialakuláshoz. Az alluviális ventilátorok belső medencékhez kapcsolódnak, míg a ventilátor-delták a partok mentén alakulnak ki. A ventillátor-delta olyan alluviális ventillátor, amely egy tengeri víztestbe torkollik.

A modern alluviális ventillátorok a világ száraz és nedves területein egyaránt jelen vannak, az Északi-sarkvidéktől az alacsonyabb szélességi fokokig. A geometriát és a fácieseket a medencesüllyedés mértéke, a forrásanyag, valamint az áradások gyakorisága és nagysága szabályozza. A száraz régiókban, ahol a ventilátorok a leggyakoribbak, a fő folyamatok közé tartoznak a törmelékáramok, a sziták lerakódása és a folyami lerakódás. A folyamatok szakaszosan zajlanak, és általában az egyik dominál. A törmelékáradat és a sziták lerakódása a ventilátor felső ⅓ és ½ részének fő alkotóelemei. A szita lerakódások általában a legyező csúcsára korlátozódnak. A törmelékfolyók, amelyeket az agyagtól a sziklatömbökig terjedő méretű anyag heterogén keveréke jellemez, jelentős távolságokra terjednek lefelé a fanban, ahol kevés nagy klasztot tartalmazó iszapfolyókká válnak. A törmelékáramok finomszemcsés forrásvidéket tükröznek. A folyami folyamatok dominálnak a távoli legyezőn.

A nedves régiók legyezői, pl. az indiai Kosi folyó legyezője, teljes egészében a nagy éves árvizek során kialakuló folyami folyamatok révén jönnek létre. A száraz régiók ventilátoraihoz képest a nedves régiók ventilátorai a csúcstól a talpig alacsony lejtésűek, nagy területűek és vékony keresztmetszetűek. A nedves régiók ventilátorai kisebb klasztokat tartalmaznak, a felső ventilátorban kevesebb a finom anyag, és az üledék jobban válogatott. A forrásvidék növényzete segíti a kőzetanyag kisebb részecskékre való bontását, mint száraz körülmények között. A nedves területeken az intenzív áradások miatt nagy az erózió.

A zárt vízgyűjtőkben lévő alluviális ventilátorok általában tavakhoz kapcsolódnak. Ahol az alluviális ventilátorok átfolyó patakokkal rendelkező medencékbe épülnek be, ott a distális ventilátor fonatos-patakos üledékei az árterületi üledékekkel keverednek.

A deltákat csak a kapcsolódó fáciesek jellege alapján lehet megkülönböztetni az alluviális ventilátoroktól. A modern legyező-delták nagy vagy kis csapadékú területeken alakulnak ki, a sivatagoktól a trópusi esőerdőkig, és a tengeri lerakódási környezetek széles skálájához kapcsolódnak, pl. a zátony-lagúnás és a tenger alatti legyezőtársuláshoz. A legyeződeltákhoz kapcsolódó lerakódási környezetek típusait olyan tényezők határozzák meg, mint az árapály-tartomány, a talapzat szélessége és az éghajlat.

A legyeződelták jelentősen különböznek a modern óceáni (nagyszerkezetű) deltáktól, amelyeket folyamatosan áramló, nagy folyók alakítottak ki, amelyeket nagy szuszpenziós teher/ágyi teher arány jellemez. Az óceáni delták deltasíkságait általában sűrű növényzet borítja, míg a legyeződelták szubaerális részei gyakorlatilag kopárak. Az óceáni delták peremét rücskös, karéjos vagy tagolt peremek tagolják a vízfolyásközi öblök; a legyező deltáknak általában simán ívelt disztális vége van, vízfolyásközi öblök nélkül. Az óceáni deltákhoz kapcsolódó prodelta lerakódások általában a legvastagabb deltafáciesek; a legyező-delták egyenértékű fáciesei viszonylag vékonyak.

A legyező-delta lerakódásokat a tengeri folyamatok folyamatosan átdolgozzák. A lerakódás szórványos, ezért a tengeri folyamatok hatékonyak a prodelta üledékek újraelosztásában. A tengeri áramlatok az üledéket a disztális legyező mentén strandok és kapcsolódó bermák formájában, a szomszédos sekély tengeri területeken pedig vékony homokrétegek és helyi legyezőszegély-szigetek vagy -nyársak formájában rakják le.

A prekambriumtól a pleisztocén korig számos ősi klasztikus-szegélyes lerakódás alluviális-fan rendszerű. Az ezeket a rendszereket alkotó üledékek a szállítás irányában finomodnak. A finomabb szemcséjű alluviális-füves lerakódásokhoz általában tavi vagy fluviális lerakódások társulnak. Ősi alluviális legyezők ismertek (1) a texasi prekambriumból, (2) a norvégiai devonból, (3) a kanadai karbonból, (4) az angliai perm-triászból, (5) a Connecticut-völgy triászából és (6) a kaliforniai pleisztocénből.

Az ősi legyeződeltákat fanglomerátumként, kontinentális lerakódásként és tektonikus deltaként is jellemezték. A szubaerális fáciesek ugyanolyan jellegűek, mint az ősi alluviális ventilátorok, de tengeri fáciesekkel társulnak, amelyek a turbiditoktól az árapály-síksági lerakódásokig terjednek. Ősi ventillátor-delták fordulnak elő (1) New York és az Északnyugati Területek devonjában, (2) az Ősi Sziklás-hegység, az Amarillo-hegység, a Wichita-hegység és az Arbuckle-hegység pennsylvaniai-permián terrrogén klasztikáiban, (3) Texas és Kalifornia miocénjében, és (4) Baja California pleisztocénjében.

Fan delták és valószínűleg nagy pusztítású delták progradálták a partvonalakat és töltötték fel a medencéket a korai geológiai időszakokban, a szárazföldi növényzet kialakulása előtt. A nagy roncsolódású deltákat a folyóvízi üledékek tengeri átdolgozása hozta létre. A nagy romboló hatású deltákhoz kapcsolódó folyókra jellemző a rövid ideig tartó lefolyási csúcsidő, ami lehetővé teszi, hogy a torkolatnál lerakódott üledék azonnal átdolgozódjon fövenyekké és tengerparti gerincekké. A csapadék és a lefolyás közötti késleltetési idő rövid volt, és az e 2 deltatípust kialakító folyami rendszerek vagy fonatos patakok vagy durvaszemcsés meanderövek voltak.

Szólj hozzá!