General ReviewWpływ diety i płci w stwardnieniu zanikowym bocznym

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest wyniszczającą chorobą neurodegeneracyjną z nie znanym lekarstwem. Około 90% przypadków ALS ma charakter sporadyczny, co sugeruje istnienie wielu czynników wpływających na ryzyko zachorowania, początek i postęp choroby. Dieta i płeć są dwoma czynnikami, które wpływają na ryzyko ALS, początek i postęp choroby u ludzi i w modelach zwierzęcych, stanowiąc potencjalne modyfikatory choroby. Kilka badań epidemiologicznych zidentyfikowało diety, które pozytywnie wpływają na pacjentów z ALS, w tym różne wysokokaloryczne diety oparte na tłuszczach lub cukrach, podczas gdy modele zwierzęce zostały opracowane w celu sprawdzenia, jak te diety działają na poziomie molekularnym. Diety te mogą zrównoważyć zmiany metaboliczne, które występują w ALS, takie jak hipermetabolizm, obniżony wskaźnik masy ciała (BMI) i hiperlipidemia. Różnice zależne od płci ujawniły się również w dużych badaniach epidemiologicznych oraz w badaniach na modelach mysich. Ponadto wykazano, że hormony płciowe mogą wpływać na ryzyko wystąpienia lub progresję choroby. W tym miejscu, badania na temat wpływu diety i płci na ryzyko ALS, początek, i progresja zostaną poddane przeglądowi. Zrozumienie tych zależnych od diety i płci wyników może prowadzić do zoptymalizowanych, specyficznych dla pacjenta terapii dla ALS.

.

Dodaj komentarz