Review articleAn overview of albumin and alpha-1-acid glycoprotein main characteristics: podkreślenie roli aminokwasów w kinetyce wiązania i interakcjach molekularnych

Ale albumina (ALB) i glikoproteina alfa-1-kwasowa (AGP) mają odmienne cechy strukturalne i funkcjonalne, obie odgrywają kluczową rolę w wiązaniu dużej różnorodności endogennych i egzogennych ligandów.

Treść tego przeglądu jest przydatna w projektowaniu nowych jednostek lekowych o wysokiej charakterystyce wiązania, w modelowaniu jakościowym i ilościowym (np. ekstrapolacje in vitro-in vivo, dokowanie molekularne 3D, ekstrapolacje międzygatunkowe) oraz w innych badaniach interdyscyplinarnych.

Dodaj komentarz