Obecný přehledVliv stravy a pohlaví u amyotrofické laterální sklerózy

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je devastující neurodegenerativní onemocnění bez známého léku. Přibližně 90 % případů ALS je sporadických, což naznačuje, že existuje více faktorů, které ovlivňují riziko onemocnění, jeho vznik a progresi. Strava a pohlaví jsou dva faktory, u nichž bylo zjištěno, že mění riziko vzniku, nástupu a progrese ALS u lidí a na zvířecích modelech, a představují tak potenciální modifikátory onemocnění. Několik epidemiologických studií identifikovalo diety, které pozitivně ovlivňují pacienty s ALS, včetně různých vysokokalorických diet s vysokým obsahem tuků nebo cukrů, zatímco na zvířecích modelech bylo vyvinuto testování, jak tyto diety působí na molekulární úrovni. Tyto diety mohou kompenzovat metabolické změny, které se vyskytují u ALS, jako je hypermetabolismus, snížený index tělesné hmotnosti(BMI) a hyperlipidemie. Z rozsáhlých epidemiologických studií i studií na myších modelech vyplynuly také rozdíly závislé na pohlaví. Kromě toho bylo prokázáno, že pohlavní hormony ovlivňují riziko onemocnění nebo jeho progresi. V tomto článku bude podán přehled studií o vlivu stravy a pohlaví na riziko, vznik a progresi ALS. Pochopení těchto důsledků závislých na stravě a pohlaví může vést k optimalizaci terapie ALS specifické pro pacienty.

.

Napsat komentář