Real Archaeology

Podívejte se na střední Asii, kde se ruská Altajská republika střetává s Kazachstánem, Mongolskem a Čínou. Velká část regionu zůstává divočinou bez traktů, s cestami a osadami existujícími jen v tom nejvzácnějším a nejizolovanějším smyslu slova. Turistika je zde podnikem na dlouhé vzdálenosti a odlehlost, ale historie Altajského pohoří se vymyká běžným představám o takovém místě.

Dlouho předtím, než se napříč euroasijskou pevninou vinuly legendární Hedvábné stezky, fungovaly altajské národy v rámci dynamické souhry genetiky, jazyka, umění a kultury a zároveň přijímaly od ostatních a měly na ně vliv. Jde o rozsáhlé vyprávění s vazbami na Afriku, Evropu, Blízký východ, Indii, Čínu, Koreu a dokonce i Severní Ameriku, které si pohrává s moderním etnocentrickým standardem „odlišování“ neznámých národů a trivializuje teorii, že je možné vymezit odlišné větve lidstva.

Obrázek 1: Průřez pohřebiště Pazyryků.

Před více než 2300 lety po sobě Pazyrykové zanechali pohřební mohyly zvané kurgany, které dnes poskytují většinu údajů o historii pohoří Altaj. Důkazy z četných dochovaných kurganů umožňují odborníkům „bez pochybností tvrdit, že tato kultura byla úzce spojena … s předními civilizačními centry té doby v Číně, Indii a Achaimenovském Íránu“ (Tresilian). Tím, že Pazyrykové znovu používají předměty jiných národů a přizpůsobují cizí motivy svým vlastním vzorům, prokazují eklektický vkus, který by nebyl možný, kdyby byli uzavřeni výměně zboží a myšlenek. Některá ikonografie ze západní Číny zřetelně vykazuje inspiraci stylem altajských kočovníků (Tresilianů), zatímco zdobení čínského hedvábí na oděv proslulé pazyrycké šlechtičny se blíží stylistickým prvkům, které jsou mezi kočovníky v regionu běžné dodnes. Ze západní strany Altajci absorbovali achaimenovské vlivy a snášeli pozorování ze strany Řeků. Jakékoli vyobrazení člověka je v pazyryckém umění vzácné, a přesto se v jednom z hrobů (Rubinson) objevuje uzda vyřezaná s obrazem Bese, egyptského džina, který byl mezi Achaimenidy oblíbený.

Obr. 2: Obraz Bese, doklad achaimenidského vlivu v Altajských horách.

Pokud se spojí s genetickými důkazy, které spojují moderní Altajce s íránsko-kavkazskou linií Pazyryků („Sibiřská princezna“) a s předky původních Američanů („Na mysli“) prostřednictvím demografické expanze z této oblasti (Gonzalez-Ruiz et al.), utváří se obraz síly kulturní syntézy napříč dějinami, obraz, v němž každá skupina lidí závisí na kumulovaném vlivu ostatních.

Když archeologové pod záštitou UNESCO navrhují osvětu mezi místním obyvatelstvem, jako by to bylo něco vedlejšího (Tresilian), a ruští úředníci zavrhují prosby o navrácení pazyryckých mumií s odvoláním na vědu („Sibiřská princezna“), neberou ohled na domorodé způsoby poznání a dědictví mění v exotický předmět zvědavosti. Obyvatelé Altajského kraje se sice mohou hlásit k historii, která přesahuje hranice, jež je obklopují, ale instituce prosazované Evropou a Amerikou se nadále staví nad ostatní, prohlubují rozpory a ignorují hluboké vazby, které každou skupinu lidí spojují se společným lidským příběhem.

Zdroje:

„Na mysli v březnu“. Altai Project, 27. března 2015, www.altaiproject.org/2015/03/on-our-mind-in-march/. Přístup 5. 11. 2017.

Zdroje obrázků:

Obrázek Bes potvrzen identickým v publikaci Rubinson. Pinterest, i.pinimg.com/736x/46/39/17/463917c441cd869509086b95efaae3fd–hermitage-museum-plaque.jpg. Přístup 6. 11. 2017.

.

Napsat komentář