Vyšetření anémie

Anémie je zdravotnický problém, který postihuje obyvatelstvo bohatých i chudých zemí. Její hlavní příčinou je nedostatek železa (IDA), ale příčinou je i řada dalších onemocnění, jako je malárie, parazitární infekce, jiné nutriční nedostatky a hemoglobinopatie. Anémie je stav, kdy počet červených krvinek nebo jejich schopnost přenášet kyslík nestačí k uspokojení fyziologických potřeb, které se liší podle věku, pohlaví, nadmořské výšky, kouření a stavu těhotenství. V těžké formě je spojena s únavou, slabostí, závratěmi a ospalostí. Zvláště ohroženy jsou těhotné ženy a děti.

Anémie u těhotných žen

Objem plazmy se během těhotenství zvyšuje rychleji než hmotnost červených krvinek a dochází k poklesu hodnoty Hb. Pokud není nedostatek železa v těhotenství léčen, je spojen s četnými nepříznivými následky pro matku i dítě. U těhotných žen může léčba anémie zlepšit výsledky porodu a celkovou pohodu během těhotenství i po něm.

Anémie u dětí

Odhaduje se, že až 80 % dětí v rozvojových zemích bude mít někdy před dosažením 18 let věku anémii. I mírná anémie může vést k únavě a narušit schopnost dítěte podávat školní výkony. U kojenců může anémie způsobit nevratné opoždění mentálního, motorického a behaviorálního vývoje. Vzhledem k rychlému růstu, zvětšování celkového objemu krve a nástupu menstruace se zvyšuje potřeba železa, což činí dospívající dívky náchylnější k anémii. Anémie v období dospívání ovlivňuje celý životní cyklus žen, protože anemické dívky budou mít nižší zásoby železa před těhotenstvím. Investice do prevence anémie v období dospívání má zásadní význam pro samotné dospívající dívky i pro přežití, růst a vývoj jejich dětí v pozdějším věku.

Výživa a cíle udržitelného rozvoje – a anémie?

Nedávno OSN zveřejnila 17 cílů udržitelného rozvoje a s nimi spojených 169 úkolů; ukazatele poskytnou vládám velmi jasnou představu o tom, co musí udělat a co by posloužilo jako další opatření s přidanou hodnotou. Podle cíle 2.2 v globálním cíli 2 o nulovém hladu je stanoveným cílem vymýtit „všechny formy podvýživy“ a zmiňuje se o konkrétních podskupinách obyvatelstva včetně dětí do 5 let, dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a také starších lidí.

Jak diagnostikovat anémii

Včasné odhalení a léčba anémie způsobené nedostatkem železa nebo vitamínů je poměrně jednoduché a mohlo by výrazně zlepšit kvalitu života a celkovou pohodu. Měření hladiny hemoglobinu by proto mělo být součástí běžných vyšetření. Drobné odchylky od normálních hodnot hemoglobinu mohou být prvním příznakem závažného onemocnění a/nebo nedostatku železa/vitamínů. Vyšetření hemoglobinu by mělo být jednoduché, rychlé a přesné v celém rozsahu normálních i abnormálních hodnot.
HemoCue již více než 30 let vyvíjí a vyrábí přístroje pro diagnostiku anémie a v současné době působí ve více než 130 zemích, a to i v náročných klimatických podmínkách. Zdá se, že řešení HemoCue Hb se dostává k těm, kteří ho nejvíce potřebují.

.

Napsat komentář