Asenapiini kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon

Thomas Scheidemantel,1 Irina Korobkova,2 Soham Rej,3,4 Martha Sajatovic1,2
1University Hospitals Case Medical Center, 2Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, O.H., Yhdysvallat; 3Dpsykiatrian osasto, Toronton yliopisto, Toronto, ON, 4Geri PARTy Research Group, Jewish General Hospital, Montreal, QC, Kanada
Abstract: Asenapiini (Saphris®) on epätyypillinen psykoosilääke, jonka Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on hyväksynyt skitsofrenian hoitoon aikuisilla sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön (bipolaarinen mielialahäiriö I) akuuttien maanisten tai sekamuotoisten jaksojen hoitoon sekä aikuis- että lapsipotilailla. Asenapiini on tetrasyklinen lääke, jolla on antidopaminerginen ja antiserotonerginen vaikutus ja jolla on ainutlaatuinen sublingvaalinen antoreitti. Tässä katsauksessa tarkastellaan ja esitetään yhteenveto saatavilla olevasta kirjallisuudesta, joka koskee asenapiinin turvallisuutta, tehoa ja siedettävyyttä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Satunnaistetuista, kaksoissokkotutkimuksista saadut tiedot, joissa asenapiinia verrattiin lumelääkkeeseen tai olantsapiiniin akuuttien mania- tai sekamuotoisten jaksojen hoidossa, osoittivat asenapiinin olevan tehokas monoterapiahoito kliinisissä tilanteissa; asenapiini oli lumelääkettä parempi, ja sen teho ei ollut huonompi kuin olantsapiinin teho Youngin mania-luokitusasteikon pisteytyksen paranemisen perusteella. Asenapiinin käytöstä BD:n masennusoireiden hoidossa tai BD:n ylläpitovaiheessa on saatavilla vain vähän tietoa. Saatavilla olevat tiedot eivät ole yksiselitteisiä, mikä viittaa siihen, että näiltä kliinisiltä osa-alueilta tarvitaan vankempia tietoja prospektiivisista tutkimuksista. Yleisimmin raportoitu asenapiinin käyttöön liittyvä haittavaikutus on uneliaisuus. Asenapiinin käyttöön liittyvä somnolenssi ei kuitenkaan aiheuttanut merkittäviä keskeytysmääriä. Vaikka asenapiiniin liittyi painonnousua lumelääkkeeseen verrattuna, se näytti olevan vähäistä verrattuna muihin epätyypillisiin psykoosilääkkeisiin, ja sen taipumus aiheuttaa hemoglobiini A1c:n tai seerumin rasva-arvojen nousua näytti olevan yhtä vähäistä. Asenapiini ei näytä aiheuttavan kliinisesti merkittävää QTc-ajan pidentymistä. Yleisimmin raportoitu asenapiiniin liittyvä ekstrapyramidaalinen oire oli akatemia. Kaiken kaikkiaan asenapiini vaikuttaa suhteellisen hyvin siedetyltä epätyypilliseltä antipsykootilta, joka on tehokas BD:n akuuttien mania- ja sekamuotoisten jaksojen hoidossa.
Sanoja: asenapiini, kaksisuuntainen mielialahäiriö, maaninen jakso, sekamuotoinen jakso, depressiiviset piirteet, turvallisuus, siedettävyys

Jätä kommentti