Asenapine voor bipolaire stoornis

Thomas Scheidemantel,1 Irina Korobkova,2 Soham Rej,3,4 Martha Sajatovic1,2
1University Hospitals Case Medical Center, 2Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, OH, USA; 3Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, ON, 4Geri PARTy Research Group, Jewish General Hospital, Montreal, QC, Canada
Abstract: Asenapine (Saphris®) is een atypisch antipsychoticum dat door de Amerikaanse Food and Drug Administration is goedgekeurd voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen, alsmede voor de behandeling van acute manische of gemengde episoden van bipolaire I in zowel volwassen als pediatrische populaties. Asenapine is een tetracyclisch geneesmiddel met antidopaminerge en antiserotonerge activiteit met een unieke sublinguale toedieningsweg. In dit overzicht wordt de beschikbare literatuur over de veiligheid, werkzaamheid en verdraagbaarheid van asenapine bij de behandeling van bipolaire stoornis (BD) onderzocht en samengevat. Gegevens uit gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoeken waarin asenapine werd vergeleken met placebo of olanzapine bij de behandeling van acute manische of gemengde episoden, toonden aan dat asenapine een effectieve monotherapiebehandeling is in klinische settings; asenapine presteerde beter dan placebo en was niet inferieur aan olanzapine op basis van verbetering in de scores van de Young Mania Rating Scale. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van asenapine bij de behandeling van depressieve symptomen van BD, of in de onderhoudsfase van BD. De beschikbare gegevens zijn niet overtuigend, wat suggereert dat er behoefte is aan meer robuuste gegevens van prospectieve onderzoeken in deze klinische domeinen. De meest gemelde bijwerking bij gebruik van asenapine is slaperigheid. Echter, de slaperigheid geassocieerd met het gebruik van asenapine veroorzaakte geen significante percentages van discontinuering. Hoewel asenapine geassocieerd was met gewichtstoename in vergelijking met placebo, bleek dit in vergelijking met andere atypische antipsychotica bescheiden te zijn, en de neiging van asenapine om een toename van hemoglobine A1c of serumlipidenspiegels te veroorzaken bleek eveneens bescheiden te zijn. Asenapine lijkt geen klinisch significante QTc-verlenging te veroorzaken. Het meest gemelde extra-pyramidale symptoom geassocieerd met asenapine was akathisia. Over het geheel genomen lijkt asenapine een relatief goed verdragen atypisch antipsychoticum te zijn, dat effectief is bij de behandeling van acute manische en gemengde episoden van BD.
Keywords: asenapine, bipolair, manische episode, gemengde episode, depressieve kenmerken, veiligheid, verdraagbaarheid

Plaats een reactie