Review articleAn overview of albumin and alpha-1-acid glycoprotein main characteristics: evidențierea rolurilor aminoacizilor în cinetica de legare și interacțiunile moleculare

Deși albumina (ALB) și glicoproteina alfa-1-acidă (AGP) au caracteristici structurale și funcționale distincte, ambele joacă un rol cheie în legarea unei mari varietăți de liganzi endogeni și exogeni.

O legare extinsă la aceste proteine plasmatice ar putea avea un impact potențial asupra dispoziției medicamentelor (de exemplu, biodisponibilitatea, distribuția și clearance-ul), asupra inocuității și eficacității acestora. Această trecere în revistă rezumă cunoștințele comune despre caracteristicile structurale și moleculare atât ale ALB, cât și ale AGP la om, precum și despre aminoacizii cei mai implicați în buzunarele lor de legare de înaltă afinitate. Cu toate acestea, variabilitatea reziduurilor găsite în buzunarele de legare, pentru aceeași specie, permite ca fiecare proteină plasmatică să interacționeze diferit cu liganzii. Interacțiunea proteină-ligand influențează în mod diferit dispoziția medicamentelor care se leagă la oricare dintre aceste proteine plasmatice.

Contenutul acestei recenzii este util pentru proiectarea de noi entități medicamentoase cu caracteristici de înaltă legare, în modelarea calitativă și cantitativă (de exemplu, extrapolări in vitro-in vivo, docking molecular 3D, extrapolări interspecii) și pentru alte cercetări interdisciplinare.

.

Lasă un comentariu