Muinaisen Ashkenazin – jiddishin puhujien synnyinpaikan paljastaminen

Tuhat vuotta kestänyt Ashkenazin sijainnin etsintä – jonka uskotaan olleen ashkenazilaisten juutalaisten ja jiddishin kielen synnyinpaikka – on yksi ihmiskunnan historian pisimmistä etsinnöistä. Se on pituudeltaan ehkä toiseksi pisimpään kuin Nooan arkin etsintä, joka alkoi 3. vuosisadalla jKr.

Paikannimi Ashkenaz esiintyy Raamatussa kolme kertaa, mutta keskiajalle mennessä Ashkenazin tarkka alkuperä oli unohdettu. Askenasijuutalaisten muuttoliikkeen vuoksi se liitettiin myöhemmin Saksaan. Tämä johti siihen, että kaikkia Saksan juutalaisia pidettiin ”ashkenasialaisina”, ja tätä termiä alettiin sitten käyttää Keski- ja Itä-Euroopan juutalaisiin, jotka noudattavat ashkenasialaisia uskonnollisia tapoja ja puhuvat jiddishiä.

Jiddishin kieltä – joka koostuu heprealaisista, saksalaisista ja slaavilaisista elementeistä ja jonka kirjoitusasu on aramean kieli – on puhuttu ainakin 900-luvulta jKr. lähtien, mutta kielitieteilijät ovat kiistelleet kielen alkuperästä useita vuosisatoja. Jotkut ovat esittäneet kielen saksalaista alkuperää, toiset taas uskovat, että kielen alku on ollut monimutkaisempi, ja se on alkanut slaavilaisilta alueilta Khazariassa – keskiajan Khazar-valtakunnassa, joka kattoi nykyisen Etelä-Venäjän, Kazakstanin, Ukrainan ja osan Kaukasusta – ja jota seurasi Ukraina ja lopulta Saksa. Vaikka kieli omaksui saksalaisen sanaston, se säilytti slaavilaisen kieliopin, minkä vuoksi jiddishiä kutsutaan usein ”huonoksi saksaksi”.

Kielitieteilijöiden kyvyttömyys päästä yksimielisyyteen on saanut jotkut tuomitsemaan, että arvoitusta siitä, mistä jiddiš on peräisin, ei tulla koskaan ratkaisemaan. Mutta nyt ensimmäistä kertaa uraauurtava työkalu, joka muuntaa genomitiedot esi-isien koordinaateiksi, auttaa paikantamaan jiddishinkielisten DNA:n.

Ashkenasijuutalaisten suurimmassa genomitutkimuksessa ja ensimmäisessä jiddishinkielisiä tutkivassa tutkimuksessa käytimme GPS-työkalua (Geographic Population Structure, maantieteellinen populaatiorakenne) – joka toimii samalla tavalla kuin auton navigaattori – yli 360 jiddishiä puhuvan jiddishiä puhuvan ja puhumattoman jiddishiä puhuvan aasialaisjuutalaisen genomitietoihin.

Jiddishinkielisten DNA on voinut olla peräisin neljästä muinaisesta kylästä Luoteis-Turkissa. Author provided

Yllättäen GPS-työkalumme osui Koillis-Turkkiin, josta löysimme neljä muinaista kylää, joista yksi hylättiin 700-luvun puolivälissä jKr.

Nämä GPS-työkalun tunnistamat muinaiset kylät ryhmittyivät lähelle Silkkitietä – muinaista kauppareittiverkostoa – ja ne on nimetty nimillä Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz ja Ashkuz. Ja on todennäköistä, että nämä kylät merkitsevät Ashkenazin kadonneiden maiden sijaintia.

Kansan historia

Tämä muinaisten kauppareittien risteyskohdassa sijaitseva alue viittaa siihen, että iranilaiset ja ashkenasijuutalaiset kehittivät jiddishin kielen käydessään kauppaa Silkkitietä pitkin ensimmäisistä vuosisadoista jKr. noin 900-luvulle saakka, jolloin he saapuivat slaavilaisiin maihin.

Kootessamme yhteen kielitieteen, historian ja genetiikan todisteita päädyimme siihen, että muinaiset ashkenasijuutalaiset olivat kauppiaita, jotka kehittivät jiddishin salaiseksi kieleksi – jossa oli 251 sanaa sanoille ”ostaa” ja ”myydä” – säilyttääkseen monopolinsa. Heidän tiedettiin käyvän kauppaa kaikella turkiksista orjiin.

Kahdeksannella vuosisadalla sanat ”juutalainen” ja ”kauppias” olivat käytännössä synonyymejä, ja samoihin aikoihin askenasijuutalaiset alkoivat muuttaa muinaisesta Askenasista Khazarin valtakuntaan laajentaakseen kauppiastoimintaansa.

Kaksi juutalaista kauppiasta keskiaikaisessa asussa. Claudine Van Massenhove/

Tämä juutalaisten siirtolaisuus johti siihen, että osa turkkilaisista khasaarihallitsijoista ja lukuisat khasaarien valtakunnassa asuneet itäslaavit kääntyivät juutalaisuuteen, jotta he eivät jäisi paitsi Saksan ja Kiinan välisestä tuottoisa Silkkitien kaupasta.

Mutta jatkuvien hyökkäysten ja lopulta mustan surman aiheuttama tuhoutuminen tuhosi tämän viimeisen juutalaisen keisarikunnan, Khazarian. Tämä johti siihen, että askenasijuutalaiset jakaantuivat kahteen ryhmään – toiset jäivät Kaukasukselle ja toiset muuttivat Itä-Eurooppaan ja Saksaan.

Kumpikin ryhmä kutsui edelleen itseään askenasijuutalaisiksi, mutta askenas-nimi liitettiin vahvemmin Saksaan ja eurooppalaiseen ryhmään – jolle jiddishistä tuli heidän pääkielensä.

Salainen kieli

Koska Koillis-Turkki on ainoa paikka maailmassa, jossa paikannimet Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz ja Ashkuz ovat olemassa, tämä viittaa vahvasti siihen, että jiddišin kieli vakiintui noin ensimmäisellä vuosituhannella aikana, jolloin juutalaiset kauppiaat kuljettivat tavaroita Aasiasta Eurooppaan. Tämä tapahtui kehittämällä jiddishin kieli, jota hyvin harvat muut kuin juutalaiset osaavat puhua tai ymmärtää.

Muita todisteita askenasijuutalaisten alkuperästä löytyy monista tavoista – kuten lasin särkemisestä vihkiseremoniassa ja kivien asettamisesta hautakivien päälle, jotka ovat luultavasti slaavilaisten juutalaisuuteen kääntyneiden käyttöön ottamia.

Tutkimalla jiddishin alkuperää käyttämällä GPS-teknologiaamme yhdistettynä kansalaistiede-lähestymistapaan pystyimme valottamaan yhtä historian unohdetuimmista luvuista ja osoittamaan biomaantieteellisten geneettisten työkalujen käytön kielten alkuperän tutkimisessa. Askaanajuutalaisille nämä ovat siteet, jotka sitovat heidän historiansa, kulttuurinsa, käyttäytymisensä ja identiteettinsä.

Jätä kommentti