Het blootleggen van het oude Asjkenaz – de geboorteplaats van Jiddisje sprekers

De zoektocht naar de locatie van Asjkenaz – waarvan wordt aangenomen dat het de geboorteplaats is van Asjkanazische Joden en de Jiddisje taal – is met 1000 jaar een van de langste zoektochten in de menselijke geschiedenis. Het is misschien de tweede in lengte na de zoektocht naar de Ark van Noach, die begon in de 3e eeuw na Christus.

De plaatsnaam Asjkenaz komt drie keer voor in de Bijbel, maar tegen de Middeleeuwen was de precieze oorsprong van Asjkenaz vergeten. Door de migratie van de Asjkenazische Joden werd het later geassocieerd met Duitsland. Dit leidde ertoe dat alle Duitse Joden als “Asjkenazisch” werden beschouwd, een term die vervolgens werd toegepast op Centraal- en Oost-Europese Joden die de Asjkenazische religieuze gebruiken volgen en Jiddisch spreken.

De Jiddische taal – die bestaat uit Hebreeuwse, Duitse en Slavische elementen en wordt geschreven in het Aramees – wordt ten minste sinds de 9e eeuw na Christus gesproken, maar over de oorsprong ervan wordt al eeuwenlang door taalkundigen gediscussieerd. Terwijl sommigen een Duitse oorsprong hebben gesuggereerd, geloven anderen in een complexer begin van de taal, beginnend in Slavische landen in Khazaria – het Khazaarse Rijk uit de Middeleeuwen dat het huidige Zuid-Rusland, Kazachstan, Oekraïne en delen van de Kaukasus omvatte – en gevolgd door Oekraïne, en tenslotte Duitsland. Hoewel de taal een Duitse woordenschat overnam, behield zij haar Slavische grammatica – daarom wordt Jiddisch vaak aangeduid als “slecht Duits”.

Het onvermogen van taalkundigen om tot een consensus te komen heeft sommigen ertoe gebracht te roepen dat het mysterie van waar het Jiddisch vandaan komt nooit zal worden opgelost. Maar nu helpt een baanbrekend instrument dat genoomgegevens omzet in voorouderlijke coördinaten, voor het eerst het DNA van Jiddisje sprekers te lokaliseren.

In de grootste genomische studie van Asjkenazische Joden, en de eerste die Jiddisje sprekers bestudeert, hebben we ons instrument voor geografische populatiestructuur (GPS) – dat op een vergelijkbare manier werkt als het navigatiesysteem in uw auto – toegepast op het genoom van meer dan 360 Jiddisje en niet-Yiddisje sprekende Asjkenazische Joden.

DNA van Jiddisje sprekers zou afkomstig kunnen zijn uit vier oude dorpen in het noordwesten van Turkije. Author provided

Verrassend genoeg kwam onze GPS uit in het noordoosten van Turkije, waar we vier oerdorpen vonden, waarvan er één halverwege de 7e eeuw na Christus werd verlaten.

Deze oerdorpen die met de GPS zijn geïdentificeerd, liggen dicht bij de zijderoute – het oude netwerk van handelsroutes – en heten Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz, en Ashkuz. En het is waarschijnlijk dat dit de dorpen zijn die de locatie markeren van het verloren land van Asjkenaz.

De geschiedenis van een volk

Gelegen op het kruispunt van oude handelsroutes, suggereert deze regio dat de Jiddische taal is ontwikkeld door Iraanse en Asjkenazische Joden toen zij handel dreven op de Zijderoute vanaf de eerste eeuwen na Christus tot rond de 9e eeuw, toen zij in Slavische landen aankwamen.

Door bewijsmateriaal uit de taalkunde, geschiedenis en genetica samen te voegen, kwamen we tot de conclusie dat de oude Asjkenazische Joden kooplieden waren die het Jiddisch ontwikkelden als een geheime taal – met 251 woorden voor “kopen” en “verkopen” – om hun monopolie te behouden. Het was bekend dat zij in alles handelden, van bont tot slaven.

Tegen de 8e eeuw waren de woorden “Jood” en “koopman” praktisch synoniem, en het was rond deze tijd dat Asjkenazische Joden vanuit het oude Asjkenaz naar het Khazaarse Rijk begonnen te verhuizen om hun handelsactiviteiten uit te breiden.

Twee Joodse kooplieden in middeleeuwse kledij. Claudine Van Massenhove/

Door deze joodse migratie bekeerden enkele van de Turkse Khazaarse heersers en talrijke oosterse Slaven die binnen het Khazaarse Rijk leefden, zich tot het jodendom om de lucratieve zijderoutehandel tussen Duitsland en China niet te missen.

Maar de ondergang van Khazaria als gevolg van voortdurende invasies en tenslotte de Zwarte Dood verwoestte dit laatste Joodse rijk van Khazaria. Dit leidde ertoe dat de Asjkenazische Joden zich opsplitsten in twee groepen – sommigen bleven in de Kaukasus en anderen migreerden naar Oost-Europa en Duitsland.

De twee groepen noemden zichzelf nog steeds Asjkenazische Joden, maar de naam Asjkenaz werd sterker geassocieerd met Duitsland en de Europese groep – voor wie het Jiddisch hun hoofdtaal werd.

Een geheime taal

Omdat Noordoost-Turkije de enige plaats ter wereld is waar de plaatsnamen Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz en Ashkuz bestaan, impliceert dit sterk dat het Jiddisch rond het eerste millennium is ontstaan, in een tijd dat Joodse handelaren goederen van Azië naar Europa brachten. Dit gebeurde door de ontwikkeling van de taal van het Jiddisch, die slechts weinigen kunnen spreken of verstaan buiten de Joden.

Verder bewijs voor de oorsprong van de Asjkenazische Joden kan worden gevonden in vele gebruiken – zoals het breken van een glas bij een huwelijksceremonie en het plaatsen van stenen op grafstenen, die waarschijnlijk werden ingevoerd door Slavische bekeerlingen tot het Jodendom.

Door de oorsprong van het Jiddisch te bestuderen met behulp van onze GPS-technologie, gecombineerd met een burgerwetenschappelijke aanpak, waren we in staat licht te werpen op een van de meest vergeten hoofdstukken van de geschiedenis en demonstreren we het gebruik van bio-geografische genetische hulpmiddelen om de oorsprong van talen te bestuderen. Voor Ashkanazische Joden zijn dit de banden die hun geschiedenis, cultuur, gedrag en identiteit met elkaar verbinden.

Plaats een reactie