Recent Advances in Chest MedicineRespiratory Failure in Amyotrophic Lateral Sclerosis

Amyotrofinen lateraaliskleroosi on etenevä neuromuskulaarinen sairaus, jolle on ominaista sekä alempien että ylempien motoneuronien toimintahäiriöt. Vaikka kliiniset oireet voivat vaihdella, ALS:ään ei ole parannuskeinoa, ja tauti on yleisesti kuolemaan johtava, ja useimmat potilaat kuolevat hengityskomplikaatioihin. Potilaat kuolevat keskimäärin 3-5 vuoden kuluessa diagnoosin saamisesta, paitsi jos heille tehdään trakeostomia, jolloin he voivat elää vielä keskimäärin 2 vuotta. Jopa 95 prosenttia ALS-potilaista Yhdysvalloissa ei halua trakeostomiaa, joten hengitysvajauksen hoidossa pyritään sekä pidentämään elinaikaa että parantamaan elämänlaatua. ALS-potilaiden tavanomaiseen hoitoon kuuluu moniammatillisten tiimien antama hoito, mutta monilla potilailla ei ole vakituista yhteyttä keuhkolääkäriin, joka ottaa säännöllisesti vastaan tätä sairautta sairastavia potilaita. Tämän katsauksen tavoitteena oli antaa yleiskatsaus ALS:n hoitoon liittyvistä hengitysnäkökohdista. Tässä artikkelissa käsitellään noninvasiivista ventilaatiota hengityslihasten heikkouden hoidossa, mekaanista insuflaatiota/exsuflaatiolaitteita hengitysteiden puhdistamiseksi ja aspiraation hoitoa, mukaan lukien perkutaanisen endoskooppisen gastrostomiaputken asettamisen ajoitus, sekä erityksen hallintaa. Lisäksi lääkäreiden on tärkeää ottaa huomioon elämän loppuvaiheen kysymykset, kuten pitkälle kehitetyt ohjeet, saattohoitoon lähettäminen ja hengityskoneen käytöstä poistaminen.

Jätä kommentti