Validatie van antilichamen

Bij Atlas Antibodies hebben we altijd uitgebreid gewerkt aan de validatie van antilichamen en aan de productie van sterk gekarakteriseerde antilichamen waarop onze klanten kunnen vertrouwen.

Al onze antilichamen worden rigoureus geëvalueerd op specificiteit en prestaties en worden gekarakteriseerd in verschillende toepassingen. De tweede validatielaag, Enhanced Validation, wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de International Working Group for Antibody Validation (IWGAV ), gepubliceerd in Nature Methods. Lees verder om meer te leren over de concepten van Verbeterde Validatie en hoe de methoden worden gebruikt om de specificiteit van onze antilichamen te garanderen.

Karakterisering en validatie van antilichamen

Antigeenontwerp

Voor onze antilichamen begint de specificiteit met het ontwerp. De antilichamen worden ontwikkeld tegen recombinante menselijke Protein Epitope Signature Tags (PrESTs) van ongeveer 50 tot 150 aminozuren. De PrEST-sequenties zijn zo ontworpen dat zij de laagst mogelijke identiteit hebben met andere menselijke eiwitten.

Protein Array

De specificiteit en zuiverheid worden gevalideerd door protein array tegen 364 menselijke recombinante eiwitfragmenten.

Functionele validatie en karakterisering

Alle Triple A Polyclonals en PrecisA Monoclonals aangeboden door Atlas Antibodies zijn gevalideerd en gekarakteriseerd in elke toepassing waarvoor het specifieke antilichaam is goedgekeurd (IHC, ICC-IF, WB), in de meerderheid van normale en kankerachtige menselijke weefsels, alsmede op subcellulair niveau. Elk antilichaam gaat vergezeld van een groot aantal beelden op de Human Protein Atlas die het resultaat van deze validatietests laten zien, elk met de hand geannoteerd door onderzoekers. Bij IHC wordt elk antilichaam geëvalueerd in 44 normale weefsels en de 20 meest voorkomende kankers.

  • Lees meer over karakterisering en validatie in IHC, WB en ICC-IF.

Antilichaamgoedkeuring

De specificiteit van het antilichaam wordt verder geëvalueerd en bij de uiteindelijke goedkeuring wordt rekening gehouden met de literatuur, bio-informatica en RNA-sequencinggegevens.

Transparantie

Wij zijn van mening dat transparantie en open toegang van cruciaal belang zijn voor onderzoek. Alle karakteriseringsgegevens, inclusief afbeeldingen, worden gepresenteerd op de websites van Atlas Antibodies en de Human Protein Atlas. In tegenstelling tot de meeste leveranciers van antilichamen, bieden wij u de exacte immunogene sequentie gebruikt om het antilichaam te verhogen.

Enhanced Validation

In aanvulling op de uitgebreide validatie en karakterisering die altijd voor onze antilichamen wordt uitgevoerd, voeren wij applicatie-specifieke Enhanced Validation uit. De verbeterde validatie volgt de richtlijnen voorgesteld door de International Working Group for Antibody Validation (IWGAV) in Nature Methods.

De werkgroep werd gevormd door vooraanstaande onderzoekers van over de hele wereld om “de beste benaderingen te formuleren voor het valideren van antilichamen die worden gebruikt in veelvoorkomende onderzoekstoepassingen en om richtlijnen te geven die de reproduceerbaarheid van antilichamen garanderen. “1 IWGAV stelde vijf conceptuele pijlers voor antilichaamvalidatie voor, die op een toepassingsspecifieke manier moeten worden gebruikt. Minstens één van de pijlers moet worden gebruikt om een antilichaam te valideren in een specifieke toepassing. Bij Atlas Antibodies baseren we de Enhanced Validation op de interpretatie van deze pijlers door Human Protein Atlas, die hier wordt toegelicht.

Leer over Enhanced Validation

Leer over Enhanced Validation

Enhanced validation biedt een verhoogde zekerheid van antilichaamspecificiteit in een gedefinieerde context. Dit wordt gewaarborgd door het gebruik van de meest relevante validatiemethode voor elke combinatie van eiwit, monster en toepassing.

Lees meer

Reproduceerbaarheid

Naast het uitvoeren van een grondige validatie, is het van vitaal belang om de reproduceerbaarheid van antilichamen te garanderen. Elk nieuw lot van een antilichaam moet gelijkwaardig presteren ten opzichte van een vorig lot, zodat de experimenten met het antilichaam kunnen worden herhaald met dezelfde resultaten. Bij Atlas Antibodies testen we alle nieuwe partijen antilichamen parallel aan bestaande partijen in een grote reeks monsters.

  • Lees meer over hoe wij de reproduceerbaarheid van antilichamen waarborgen

1 De groep van vooraanstaande onderzoekers van Stanford University, Yale University, MIT, UCSD, en NIH in de VS, de Universiteit van Toronto in Canada, het EMBL in Duitsland, de Niigata-universiteit in Japan en het Science for Life Laboratory in Zweden, werd gevormd om formele richtlijnen voor antilichaamvalidatie en reproduceerbaarheid te ontwikkelen die door antilichaamfabrikanten kunnen worden gebruikt om antilichamen op een gestandaardiseerde manier te valideren (Nature Methods, september 2016).

Plaats een reactie